Logo

Eskjær Gods (Nordjylland)

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Eskjær Gods (Nordjylland)


● Region Nordjylland - Hjørring Kommune

● Adresse: Mosbjergvej 510, 9870 Sindal, http://eskjaer-gods.dk/ 

● Telefon 98 93 05 03

● Ejer: Allan g Karin Bernhoft

● Der er offentlig adgang til skoven, men ikke til gården

● 282 ha landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning

● Hovedbygningen er opført 1844

 

Eskjær - Eskær har været en herregård siden starten af 1300-tallet. Eskær fungerede i 1600-tallet som enkesæde. Slægten Holm, der ejede gården i perioden 1810-1988, gav Eskærs hovedbygnings dens nuværende udtryk.

 

Den trefløjede hvidkalkede hovedbygning er opført i 1761 på et kvadratisk middelalderligt voldsted omgivet af vandfyldte grave på alle sider. Den østlige hovedfløjs indgangsparti fremhæves med en tre fag bred gavlkvist med segmentfronton. En indvielsestavle over den rundbuede hovedindgang oplyser, at Eskjær er rejst 1761 af justitsråd Mads Hastrup.

 

  

Hovedbygning

Den middelalderlige hovedbygning var omgivet af brede voldgrave. Den tidligere borggård bestod af to enkeltstående bygninger, hvor af den ene var grundmuret, mens den anden var i bindingsværk.

De gamle bygninger blev fjernet i 1844, og Eskærs nuværende hovedbygning blev opført samme år af Christen Holm.

Eskærs hovedbygning er et trefløjet anlæg i én etage. Fløjene er hvidpudsede og belagt med rødt tegltag. På hovedfløjen er der opført en gennemgående frontispice. Hovedbygningen er ikke fredet.

 

Andre bygninger

Eskær har en stor trelænget avlsgård, der ligger syd for hovedbygningen. Sammen etablerer avlsgård og hovedbygning et stort lukket gårdsrum.

Avlslængerne er hvidpudsede og belagt med pladetag. Den ældste bevarede del af avlsgården er opført i 1866, mens de øvrige bygninger er opført i løbet af det 20. århundrede. Avlsgården er ikke fredet.

 

Eskjær Gods (Nordjylland)

 

Omgivelser

Til Eskær hører en stor landskabelig have, der er anlagt omkring år 1900. Haven omgiver hovedbygningen mod nord, øst og vest.

Christen Holm, der stod for opførelsen af den nuværende hovedbygning i 1844, kastede i forbindelse med opførelsen af den nye hovedbygning størsteparten af voldgravene til, men der findes dog endnu rester af disse omkring gården.

Christen Holm anlagde en stor sø vest for Eskærs hovedbygning.

 

Eskjær Gods (Nordjylland)

 

Historie

Eskær tilhørte i starten af 1300-tallet Stig Pedersen Skovgaard. Skovgaard var høvedsmand i Vendsyssel, dvs. at han administrerede kronens gods i området. Selv ejede han dog også både Eskær og de nordjyske herregårde Linderumgaard, Boller og Villerup.

I starten af 1500-tallet var gården ejet af Jep Eilersen Juel, hvis efterkommere ejede gården frem til sidste halvdel af 1600-tallet I denne periode - specielt i første halvdel af 1600-tallet - boede flere af herregårdens ejere på Eskær. Det gjaldt bl.a. Anne Maltesdatter Sehested, der var mor til rigsmarsken Jørgen Lunge.

Det var ikke almindeligt, at små nordjyske herregårde blev beboet af rigsrådsadel, men Eskær blev traditionelt brugt til enkesæde blandt Jep Eilersen Juels efterkommere. Denne tradition fik dog et brat ophør under kejserkrigen i 1627-1629, hvor Eskær blev udlagt til underhold af den tyske kejsers tropper. De fjendtlige troppers besættelse efterlod gården forarmet, og for at gøre ondt værre blev gården plyndret af bønderne, da tropperne forlod gården.

I 1670 solgte Christen Skeel fra Gammel Estrup gården til Tønne Juul. Tønne Juul, der også ejede bl.a. Thaarupgaard, solgte syv år senere Eskær videre til Ejler Ejlersen Holm. Holms efterkommere ejede gården i næsten 100 år, men i 1771 blev gården solgt på auktion til forvalteren på Dronninglund, Christian Frederik Roosen.

Roosens enke solgte gården videre til Arent Hassel Rasmussen i 1805. Arent Hassel Rasmussen var en af tidens mange såkaldte godsslagtere, der opkøbte godser for at udstykke jorden og sælge lodderne til højstbydende. Heller ikke Eskær gik ram forbi. Arent Hassel Rasmussen frasolgte fæstegodset og afhændede hovedparcellen allerede året efter i 1806.

I 1810 blev Eskær købt af Peder Madsen Holm efter nogle år, hvor gården hyppigt skiftede ejere. Peder Madsen Holm var en stædig mand. Efter statsbankerotten i 1813 var det i en årrække meget hårde tider for landbruget, og mange herregårde gik konkurs.

Peder Madsen Holm sled sig dog i bogstaveligste forstand gennem landbrugskrisen - i 1818 måtte han tage tagstenene af hovedbygningen for at sælge dem, og han forhuggede Eskærs skove for at skaffe tilstrækkelig kapital til at klare sig. Peder Madsen Holms indsats blev kronet med succes - og fra 1830 gik det bedre for såvel landbruget som Eskær. Inden sin død i 1845 ejede Holm Eskær kvit og frit - og havde endda sparet penge op.

Herregården, som han havde kæmpet for at beholde, gik i arv til sønnen Christen Holm.

Eskær forblev i familiens Holms eje indtil 1988, hvor gården blev overtaget af Allan Bernhoft, der også ejede gården i år 2011. 

 

Ejere af Eskjær

(1300-       ) Stig Pedersen Skovgaard

(       -1515) Ukendte ejere

(1515-       ) Jep Ejlersen Juel

(1553-       ) Fru Anne, enke efter Ejlersen Juel

(        -      ) Iver Jepsen Juel

(1568-1580) Niels Iversen Juel

(       -1580) Jørgen Nielsen Juel

(        -      ) Karen Juel Jørgensdatter, gift med Christoffer Lunge

(       -1601) Ove Christoffersen Lunge

(1601-1621) Anne Maltesdatter Sehested

(1619-       ) Jørgen Lunge

(       -1656) Sophie Stensdatter Brahe, gift Lunge

(1656-1659) Lisbeth Lunge, gift Rosenkrantz

(1659-1670) Christen Skeel, gift med Birgitte Rosenkrantz

(1670-1677) Tønne Juul

(1677-1706) Eiler Eilersen Holm

(1706-       ) Peder og Laurids Brønsdorph

(       -1724) Peder Brønsdorph og Anders Pedersen Brønsdorph

(1724-1763) Peder Brønsdorph

(1763-1771) Henrikke Sofie Bugge, gift Brønsdorph

(1771-1777) Chr. Fr. Roosen

(1777-1778) Maren Severin, gift 1) Roosen, 2) Broerholt

(1778-1802) Chr. Broerholt

(1802-1805) Maren Severin

(1805-1806) Arent Hassel Rasmussen

(1806-1807) Laurits Høyer

(1807-1809) Arent Hassel Rasmussen

(1809-1810) Michael Brandt

(1810-1810) Christen Thomsen Lychegaard

(1810-1840) Peder Holm

(1840-1859) Christen Holm

(1859-1880) Bertel Larsen

(1880-1915) Christian Oluf Holm

(1915-1959) Aage Malthe Holm

(1959-        ) Oluf Ussing Jepsen

(1988-20xx) Allan Bernhoft

 

Eskjær Gods (Nordjylland)

 

Eskær, Eskjær, hovedgård, beliggende umiddelbart nord for landsbyen Mosbjerg, Mosbjerg Sogn i Hjørring Kommune, Vendsyssel.

 

Eskær var i begyndelsen af 1300-tallet en adelig sædegård ejet af ridder Stig Pedersen Skovgaard, der var høvedsmand. Gården var i adelig eje til 1677. I 1600-tallet bestod borggården af et grundmuret hus i et stokværk med kvist, bindingsværkshus og voldgrave.

I 1805 blev Eskær fæstegods solgt fra. Efter frasalget blev opdyrkning og udstykning af Eskær Hede påbegyndt.

 

Bygningerne er fra 1844 hvor det tidligere hus blev nedrevet for at give plads til det nye der har tre fløje, en hovedfløj og to sidefløje. Der er en 5 ha. stor have og gården er på 282 hektar

 

Eskjær Gods (Nordjylland)

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (10 stemmer)
Siden er blevet set 10.602 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Skal Copenhagen Pride have skattepenge?


Effektiv reklame - klik her