Logo

Nordskov

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Nordskov

  

Nordskov ligger på et voldsted, omkranset af en have. Kronen overtog i 1689 gården på grund af manglende skatteindbetalinger.

 

Nordskov

Nordskovvej 42

5750 Ringe

Region Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn kommune

Offentlig adgang: Ingen oplysninger

Ejer: Claus Nielsen

Telefon 62 62 24 70

Godsets størrelse: 388 ha

Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug

 

 

Hovedbygning

Hovedbygningen er et trefløjet anlæg, hvis lave sidefløje åbner sig mod avlsgården i vest. 

Nordskovs udseende har ændret sig en del gennem årene, især ved restaureringen i 1901. 

Mod haven domineres facaden af et endnu bevaret krydshus, en stor karnaplignende udbygning i bindingsværk.

 

Frederik Ahlefeldt opførte i 1700 en ny to etagers hovedbygning af bindingsværk øst for den eksisterende borggård. Allerede et halvt århundrede senere blev denne nye bygning beskrevet som forfalden, men trods denne karakteristik udgør Ahlefeldts bygning kernen i den nuværende hovedbygning.

 

I 1819, på Frederik Jørgen Sehesteds tid, må anlægget dog være blevet udvidet, idet der på denne tid var tale om en trefløjet bygning.

 

Sporon-Fiedler-slægten, der overtog Nordskov i 1900, foretog en del ændringer på godset: Bygningerne blev restaureret i 1901, hvor den øverste etage blev fjernet og bygningen fik en grundmuret facade. Bindingsværket blev dog bevaret i krydshuset, ligesom højden på dette ikke blev reduceret. De nuværende sidefløje blev opført i forbindelse med denne renovering, hvor der også blev opført en frontspids mod gården.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

 

Andre bygninger

Vest for hovedbygningen ligger avlsbygningerne. På Frederik Jørgen Sehesteds tid, i 1819, fremgår det, at der var tale om en stor avlsgård med mange bygninger.

Enkelte mindre, gamle avlsbygninger fra 1727 er bevaret, men hovedparten af avlsgården består af bygninger, der blev opført efter en brand i 1915. Oprindeligt var der tale om et trelænget anlæg, men den sydlige længe er nu revet ned.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Nordskov

 

Omgivelser

Skovene Enghave og Tykhave, hører til Nordskov.

Til gården hører en stor have, der ligger på selve det store voldsted.

 

Nordskov

 

Ejerhistorie

Gården findes første gang omtalt i kilder fra 1495. Gården blev på daværende tidspunkt ejet af adelsmanden Joachim Bast.

I midten af 1500-tallet kom gården gennem ægteskabet mellem Kirsten Algudsdatter Pedersen og Knud Mikkelsen Akeleye til denne gamle fynske adelsslægt, der stammede fra Odense. Knud Mikkelsen Akeleyes søn, Gabriel Knudsen Akaleye, solgte i 1609 Nordskov til de tyske adelsmænd, Hans og Jørgen Aschersleben. Jørgen Ascherleben havde giftet sig med Maren Eilersdatter Brockenhuus, og det var hendes bror, Claus Brockenhuus, der i 1628 overtog gården efter de tyske brødre.

 

Brockenhuus' børnebørn Eiler og Claus Brockenhuus arvede gården i 1676, da deres far faldt i Den Skånske Krig. Begge brødre var - som faren - officerer, og Claus Brockenhuus, der overtog hele gården i 1680, tilbragte over tyve år i Norge. Nordskov var bortforpagtet, men forpagterne magtede ikke at få gården til at løbe rundt, og fra 1677 til 1689 blev der ikke svaret skat af fæstegodset.

I 1689 gjorde Kronen udlæg i Nordskov på grund af skatterestancerne. Allerede året efter solgte Christian V (1646-1699) imidlertid gården videre til Hans Schrøder von Løwenhielm, hvis svigersøn Frederik Eiler Gjedde senere overtog gården.

 

I 1696 købte Frederik Ahlefeldt fra Langeland gården. Han gjorde meget for at rette op på Nordskovs drift og stand og opførte bl.a. en ny hovedbygning af bindingsværk, som dog relativt hurtigt forfaldt. I 1706 blev Frederik Ahlefeldt begravet på Gestelev kirkegård i det familiegravsted, han havde indrettet her. Hans tre børn var fælles om at arve gården, men i 1733 overlod de to søstre hele gården til deres bror, Christian Ahlefeldt, der ikke desto mindre døde som en forarmet mand i 1749.

 

Efter Ahlefeldts død fulgte en periode, hvor gården hyppigt skiftede ejere i forbindelse med ægteskaber eller dødsfald. I 1802 overtog Frederik Jørgen Sehested Nordskov, og sammen med sin hustru, Anne Marie Fabritius Tengnagel, opsatte han en mindetavle i den lokale kirke i Gestelev. Efter hustruens død 1835 solgte Sehested Nordskov til den borgerligt fødte købmand Hans Kruuse, hvis slægt beholdt Nordskov indtil 1900. Familien indrettede, som tidligere ejere, et slægtsgravsted på Gestelev kirkegård.

 

I 1900 blev gården købt af folketingsmand og hofjægermester Frederik Sporon-Fiedler, der istandsatte hovedbygningen og moderniserede avlsbygningen. Den konservative Frederik Sporon-Fiedler gjorde sig ikke synderligt bemærket som politiker, men han var en varm fortaler for et samarbejde mellem Venstre og De Konservative, mens han så Det Radikale Venstre som sin politiske hovedmodstander.

I 2013 var Nordskov ejet af Claus Nielsen.

 

Ejerrække

(1495-1522) Joachim Bast

(1522-1558) Algud Pedersen

(1558-       ) Abel Fikkesdatter, gift Pedersen

(       -       ) Kirsten Algudsdatter Pedersen, gift Akeleye

(       -1588) Knud Mikkelsen Akeleye

(1588-1589) Mikkel Knudsen Akeleye

(1580-1604) Gabriel Knudsen Akeleye

(1604-       ) Hans Aschersleben og Jørgen Aschersleben

(       -1646) Claus Brockenhuus

(1646-1676) Peder Brockenhuus

(1647-1649) Claus von Buchwald

(1676-1679) Jytte Gyldenstierne, gift Brockenhuus

(1676-1681) Eiler Brockenhuus

(1676-1689) Claus Brockenhuus

(1689-1690) Kronen

(1690-1694) Hans Schrøder von Løwenhielm

(1694-1696) Frederik Eiler Gjedde

(1696-1706) Frederik Ahlefeldt

(1706-1732) Riborg Helvig Holck, gift Ahlefeldt

(1732-1733) Anna Birgitta Ahlefeldt

(1732-1733) Helvig Christence Ahlefeldt

(1733-1749) Christian Ahlefeldt

(1749-1750) Regitze Sophie Gyldenkrone, gift 1) Ahlefeldt, 2) Kaas

(1750-1751) Henrik Bielke Kaas

(1751-1759) Peter Bernhard Wolfrath

(1759-1766) Jakob Diderik von Wolffrath

(1766-1789) Christiane Margrethe von Brockelmann, gift Wolffrath

(1789-1802) Adam Mogens von Lüttichau

(1802-1835) Frederik Jørgen Sehested

(1835-1847) Hans Kruuse

(1847-1857) Anna Marie Ziegler, gift Kruuse

(1857-1891) Johannes Kruuse

(1891-1899) Enkefru Kruuse

(1899-1900) Boet efter enkefru Kruuse

(1900-1933) Frederik Sporon-Fiedler

(1933-1951) Enkefru Anna Sophie Holm, gift Sporon-Fiedler

(1951-1955) Ivar Christian Frederik Sporon-Fiedler

(1955-1967) Enkefru Annelise Sporon-Fiedler, født Hansen

(1967-1974) Alfred Nielsen

(1974-1997) Erik Nielsen

(1997-20xx) Claus Nielsen

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (2 stemmer)
Siden er blevet set 2.011 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Skal Danmark have nye sikre atomkraftværker?
Effektiv reklame - klik her