Logo

Bidstrupgaard

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Bidstrupgaard


● Region Sjælland - Roskilde Kommune

● Boserupvej 2, 4000 Roskilde. Psykiatrisk Center Sct. Hans

● Ejer: Region Hovedstaden. psykiatri-regionh.dk

● Offentlig adgang til museet, der har åbent hver onsdag eftermiddag, bortset fra december måned

 

Herregården Bidstrupgaard lå, hvor det nuværende Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde ligger. Borgen her hed oprindeligt Biskopstorp, fordi den i Middelalderen tilhørte Roskilde Bispestol. Bidstrupgaard har kun meget kortvarigt været i privat eje.

Under det nuværende hospital er fundet bygningsrester fra middelalderborgen.

Der er intet tilbage af de oprindelige herregårdsbygninger. De ældste bygninger er fra 1816, hvor der indrettedes hospital.

I Kurhuset på Psykiatrisk Center Skt. Hans er der et psykiatrimuseum med fokus på hospitalets historie.

 


 

Bidstrupgaard

 

Hovedbygning

De tidligere herregårdsbygninger er nedrevet. Omkring hospitalets nuværende administrationsbygning kan man se voldgrave fra det gamle borganlæg. Voldstedet har bestået af en høj og rummelig firesidet banke. Ved en udgravning i 1919 blev der i bankens sydside fundet store kampestensfundamenter og glaseret tegl, samt forskellige formsten, der skal have været søjledele af kridtsten og tegl. Søjlernes udformning tyder på, at borgen har været arkitektonisk meget dygtigt udført.

 

Efter indretningen som hospital er der løbende opført nye bygninger. I midten af 1800-tallet opførtes 'Kurhuset', der udgør den centrale del af hospitalskomplekset.

Der er opført nye hospitalsbygninger i flere byggeperioder i 1800- og 1900-tallet.

Kurhuset er fredet. Flere andre bygninger er udpeget som bevaringsværdige med høj bevaringsværdi.

 

Andre bygninger

Da man indrettede Bidstrupgaard til hospital, manglede man avlsbygninger til landbruget på 350 tønder land. Man opførte Bidstrupgaard Parcelgård i 1809 øst for Boserup skov med udsigt over Roskilde fjord.

 

Omgivelser

I Roskilde by har man gjort flere interessante oldtidsfund, bl.a. tre bronzesværd i Trægården og en "guldgubbe", dvs. en lille menneskefigur af guld.

Derudover er der fundet et væld af gamle mønter fra forskellige perioder i byens jord, især på kirkegårdene.

 

Bidstrupgaard

 

Ejere af Bidstrupgaard

(1277-1536) Roskilde bispestol

(1536-1661) Kronen

(1661-1801) København

(1801-1803) Otto Benedict Brockdorff

(1803-1806) James Stephan Ferrall

(1806-1808) Niels Hofman Bang

(1808-20xx) Sct. Hans Hospital

 

Bidstrupgaard

Sct. Hans Hospital omkring 1870.

 

Psykiatrisk Center Sct. Hans er beliggende i Roskilde og hører under Region Hovedstadens Psykiatri - Danmarks største psykiatriske hospital.

 

Centret modtager patienter over 18 år, som er henvist fra de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri samt fra praktiserende læger, psykiatere og distriktspsykiatrien. Centret yder højt specialiseret behandling og pleje indenfor specialområderne:

● Dobbeltdiagnose (alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug) - Afdeling M

● Ambulant kognitiv terapi
● Klinik for Kognitiv Terapi - Afdeling M

● Retspsykiatri - Afdeling R 

 

Historie

Historien om Psykiatrisk Center Sct. Hans begynder efter alt at dømme i det 13. århundrede, hvor man etablerede spedalskhedshospitalet Skt Jørgensgård, der senere blev forenet med Helligåndshuset. I1630 flyttede hospitalet uden for Københavns volde og blev samtidig indrettet til hospital for fattige og epidemisk syge samt til dårekiste. Stiftelsen havnede efter flere flytninger uden for Vesterport ved Kalvebod Strand, hvor det lå i godt 100 år.

 

Omkring 1749 betænktes Stiftelsen med rigelige gaver af en fransk, katolsk galanterihandler, Glaudi Rosset, og fik derefter det officielle navn, »Sankt Hans Hospital og Claudi Rosset's Stiftelse«. 1769 flyttedes Sankt Hans Hospital til Ladegården, hvor det før havde haft til huse, og som Fattigvæsenet nu købte af landmilitæretaten, og her husedes i 40 år 500 lemmer, deriblandt en del psykisk syge og 180 syfilisramte under forhold, der gav anledning til megen kritik, blandt andet i Niels Ditlev Riegels blad Månedsskriftet Kiøbenhavns Skilderie.

 

1807 måtte Ladegården rømmes under Københavns bombardement, og efter krigens afslutning købte Københavns magistrat (i dag Københavns Kommune) 1808 Bistrup Gods ved Roskilde og overflyttede 1816 Skt. Hans Hospital dertil. Samme år ansattes Johan Henrik Seidelin som hospitalets første overlæge. Først 1860 fjernedes dog de sidste fattiglemmer, således at Skt. Hans Hospital udelukkende brugtes som 'sindssygeanstalt' for København.

Mens landets øvrige sindssygevæsen udviklede sig til at blive et statsanliggende, har København stedse, som de fleste storbyer, selv draget omsorg for sit sindssygevæsen, der støt voksede i takt med byen - ikke mindst Skt. Hans Hospital.

 

1860 foretoges den første betydelige udvidelse, der bragte anstalten på højde med tidens fordringer. Omkring 1902-05 blev der opført et elektricitetsværk samt centralvarmeanlæg med varmtvandsanlæg. 1919 foretog man flere store udvidelser, og hospitalet, der da var vokset til at rumme 1500 mennesker med psykisk sygdom, deltes i to hospitaler, et for mænd og et for kvinder, dog under fælles administration. Samtidig lagdes hele Skt. Hans Hospital ind under Københavns hospitalsdirektør, der derved blev leder af hele Københavns hospitalsvæsen.

 

Bidstrupgaard

Afdelingen Fjordhus fra 1872, der fortsat fungerer som psykiatrisk behandlingssted.

 

Da Boserup Sanatorium blev nedlagt som tuberkulosesanatorium i 1940, blev bygningerne indrettet som en afdeling under Sct. Hans Hospital med plads til 140 patienter.

Samtidig med udbygningen af Sct. Hans Hospital foregik en udbygning af plejehjem og plejehospitaler i andre dele af regionen, ligesom der foregik en løbende udbygning af psykiatriske behandlingssteder. Dertil kom yderligere at andre behandlings- og boformer for psykisk syge vandt indpas.

 

Dette resulterede i at Sct. Hans Hospital løbende afhændede dele af hospitalets bygninger og afdelinger. I 1987 blev de østlige dele af hospitalet afhændet til Roskilde Amt, som her indrettede Roskilde Amts Sygehus Fjorden. Omkring 1990 afhændede Sct. Hans Hospital afdelingerne i Aunstrup og Boserup.

 

Udvidelse 2015-2018

KHR arkitekter har vundet en arkitektkonkurrence om at projektere en udvidelse af hospitalet. Der skal nyetableres en retspsykiatrisk afdeling med 126 lukkede sengepladser i en 25.000 m² bygning på en 40.000 m² grund. Forventningen er at kunne foretage første spadestik i 2015 og indvielse i 2018. I alt har Region Hovedstaden afsat 550 mio. DKK til udvidelsen.

 

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (4 stemmer)
Siden er blevet set 5.237 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Statsministeren får job i udlandet siger rygterne.


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her