Logo

Tårnholm

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Tårnholm

 

Tårnholm herregård blev først oprettet i 1774. Før dette havde dets jorder tilhørt Antvorskov rytterdistrikt, hvor jorden bl.a. blev brugt til græsning af heste.

Tårnholm var fra 1845 til 1923 ejet af slægten Oxholm.

Den nuværende hovedbygning stammer fra 1798, hvor et trefløjet anlæg blev opført som den første hovedbygning på Tårnholm. Der er kun midterfløjen tilbage fra dette anlæg.

Hovedbygningen består i 2013 af en enkelt fløj i to etager i nyklassicistisk stil.

 

Tårnholm

Marsk Stigs Vej 150

4220 Korsør

Region Sjælland - Slagelse kommune

Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej

Ejer: Knud Hjorth Rasmussen

Telefon 60 49 28 38

Godsets størrelse: 465 ha

Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug

Forbindelser: Tårnborg, Nordruplund

 


Hovedbygning

Da Tårnholm blev skabt i 1774, hvor Christian Eggers købte gården på auktion, stod der ingen bygninger. Den første hovedbygning kom i 1798, hvor Peter Jensen Giersing i sine bestræbelser på at forbedre godset, opførte et trefløjet anlæg, hvor midterfløjen var grundmuret og i to etager. Denne midterfløj udgør den nuværende hovedbygning.

 

Hovedbygningen på Tårnholm består således i 2014 af en enkelt fløj i to etager. Bygningen er i nyklassicistisk stil. Den er i hvidpudset grundmur med halvvalmet tag i sorte tegl. På begge facader er der midt for fire pilastre, altså fire murpiller, der springer delvist frem for facaden. Over disse pilastre er der, ligeledes på begge sider, en frontspids. På begge facader er der elleve vinduer på begge etager, mens de hvide mure i hver ende på begge facader er afbrudt af et mønster med grå sten, der går fra jorden og op til taget. Ved taget langs begge facader løber en række takker, der bærer gavlen.

Mellem 1949 og 1950 blev hovedbygningen istandsat under ledelse af arkitekten Poul Mørck.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

 

Tårnholm

 

Andre bygninger

Avlsbygningerne på Tårnholm ligger lige nord for hovedbygningen og strækker sig mod nordvest. Nogle af disse stammer fra 1798, hvor hovedbygningen også blev opført. Disse står i bindingsværk og ligger lige nord for hovedbygningen. Derudover hører en række bygninger fra 1863 til 1899 samt en række moderne bygninger til Tårnholm.

Avlsbygningerne nedbrændte delvist i 1899.

Fredningsstatus 2013: Dele af avlsbygningerne er fredede.


Tårnholm 


Omgivelser

Syd og sydøst for hovedbygningen på Tårnholm ligger en have samt en lille skov. Allerede i 1798, da hovedbygningen blev opført, blev den første have på Tårnholm anlagt.

 

Ejerhistorie

I 1774 blev Antvorskov rytterdistrikt nær Korsør opløst, hvilket førte til auktion over den jord, der hidtil havde ligget under det. På auktionen blev der udbudt ni hovedgårdsparceller, hvoraf den ene havde navnet Tårnborg gods. Dette område var som ryttergods bl.a. blevet benyttet til græsning af heste. Ryttergods var krongods, der havde til opgave at forsørge det nationale rytteri.

 

Hovedgårdsparcellen Tårnborg gods blev købt af Christian Eggers, som straks omdøbte det til herregården Tårnholm. Eggers ejede i forvejen Dyrehovedgaard, som ligeledes lå nær Korsør, og som i dag kendes under navnet Tårnborg. Det tilkøbte gods bestod af 81 tønder hartkorn hovedgårdsjord, hvoraf de 55 tønder var under fri hovedgårdstakst, hvilket vil sige, at den del af jorden var fritaget for skat. Derudover var der 367 tønder hartkorn fæstegårde knyttet til gården, hvilket gjorde det til en relativt stor gård.

 

På denne tid var fæstegårdene og hoveridriften stadig en stor bestanddel af en herregårds indtjeningsgrundlag. Hoveri var fæstebondens pligtarbejde for herremanden som betaling for fæstegården. Derudover var Hemmeshøj og Tårnborg kirker også lagt under godset, hvilket gjorde, at Christian Aggers kunne råde over kirketienden for disse to. Christian Eggers købte Tårnholm for blot 26.000 rigsdaler, hvilket var en lav pris for en gård af den størrelse. Til gengæld havde hovedgårdsjorden ikke været dyrket i tiden under Antvorskov Rytterdistrikt, ligesom der heller ingen bygninger var på jorden.

 

Efter Christian Eggers død i 1793 overtog sønnen Niels Christian Eggers Tårnholm, som han i 1796 solgte til Peter Jensen Giersing. Denne ejede i forvejen herregården Nordruplund. Han købte Tårnholm for 62.500 rigsdaler, men denne prisstigning siden Christian Eggers køb af Tårnholm har skyldtes konjunkturmæssige gode tider for landbruget, da hverken Christian eller Niels Christian Eggers havde forbedret jorden eller bygget nogle bygninger til gården. Jorden til Tårnholm havde på dette tidspunkt en god ydeevne, men størstedelen af jorden havde ikke været pløjet i over 27 år, mens andre dele af den aldrig havde været pløjet. Desuden lå der kampesten på markerne.

 

Peter Jensen Giersing forbedrede dog gården markant, og i 1805 kunne han sælge den for 245.000 rigsdaler. Tårnholm blev af købt af et konsortium, som bestod af grev Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen, Salomon Lindegaard og Rasmus Møller. Disse købte gården med videresalg for øje, en meget normal skæbne på denne tid for herregårde, men gården viste sig at være et godt aktiv, hvorfor de tre beholdt den. Dette holdt dog kun indtil Napoleonskrigens afslutning i 1815, hvorefter landbrugskonjunkturerne faldt kraftigt.

 

I 1819 blev Vilhelm Carl Ferdinand greve Ahlefeldt-Laurvigen eneejer af Tårnholm, da de to andre sprang fra. Han kunne dog heller ikke i længden klare sig økonomisk og måtte derfor erklære sig fallit, hvorefter statens Direktion for Statsgælden og den synkende Fond overtog gården. På dette tidspunkt havde Tårnholm 72 tønder hartkorn fri og fire tønder ufri hovedgårdsjord samt 370 tønder hartkorn fæstegårde. Herregården havde altså stadig en betragtelig størrelse.

 

I 1835 blev Tårnholm solgt på auktion til Nationalbanken, som dog hurtigt solgte gården videre igen. Den blev købt af Jørgen Conrad de Falsen i 1836. Han havde været søofficer under Napoleonskrigene, hvorefter han var taget til Schweiz og Frankrig. Her havde han via heldige spekulationer tjent så mange penge, at han kunne købe Tårnholm samt Søbysøgaard. I 1845 solgte han Tårnholm til Harald Peter Oxholm, som var en yngre bror til V.T. Oxholm, der på dette tidspunkt ejede Tårnborg herregård.

 

Harald Peter Oxholm begyndte i 1850'erne at frasælge fæstegårdene til selveje, hvilket fortsatte under sønnen Alexander Georg Tully Oxholms ejerskab. Ved hans død i 1908 overtog hans søn, Harald Peter Jørgen Valdemar Oxholm, Tårnholm. Han solgte gården i 1923 til en købmand fra København, Carl Drost, som allerede få måneder efter solgte den til godsejeren Carl August Bang. Han afhændede i 1934 Tårnholm til selskabet A/S Tårnholm.

Tårnholm er i 2014 ejet af Knud Hjorth Rasmussen, som driver moderne landbrug på gården.

 

Ejerrække

(1774-1793) Christian Eggers

(1793-1796) Niels Christian Eggers

(1796-1805) Peter Jensen Giersing

(1805-1819) Salomon Lindegaard

(1805-1819) Rasmus Møller

(1805-1824) Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen

(1824-1835) Direktionen for Statsgælden og den synkende Fond

(1835-1836) Nationalbanken

(1836-1845) Jørgen Conrad de Falsen

(1845-1869) Harald Peter Oxholm

(1869-1908) Alexander Georg Tully Oxholm

(1908-1923) Harald Peter Jørgen Valdemar Oxholm

(1923-1923) Carl Drost

(1923-1934) Carl August Bang

(1934-1997) A/S Tårnholm

(1997-20??) Knud Hjorth Rasmussen

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (12 stemmer)
Siden er blevet set 6.012 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Danmarks søer og åer er forurenede, gør Magnus Heunicke nok?


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her