Logo

Ålholm Slot

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Ålholm Slot

 

• Lolland, Guldborgsund Kommune, 1 km fra Nysted

• Aalholm Parkvej 4, 4880 Nysted. 54 87 12 00. Mail: gods@aalholm.dk.  www.aalholm.dk

• Offentlig adgang til dele af park og Aalholm Automobilmuseum

• Direktør Stig Husted-Andersen

• 929 ha

• Opført i 1300-tallet. Tilføjelser 1581 og 1779. Ombygget 1889. Restaureret 1943-44VIGTIGE ÅRSTAL

Ca. 1300 Kongeborg opføres ved indsejlingen til købstaden Nysted.

1329 Kong Christoffer 2. pantsætter Ålholm til grev Johan.

1359 Ålholm atter under kongehuset, Valdemar Atterdag.

1725 Fr. 4. afhænder Ålholm ved auktion over krongodset på Lolland.

1734 Ålholm indgår i grevskabet Christiansholm under familien Raben.

1889 Arkitekten Hans J. Holm ombygger middelalderborgen.

1964 Veteranbilmuseet i tilknytning til Ålholm oprettes.

1995 Stig Husted-Andersen overtager Ålholm efter 270 år i familien Raben-Leventzaus besiddelse.

 

Ålholm Slot

 

• Bygningen

Ålholms mægtige, svært tilgængelige hovedbygning fremstår som en mærkværdig blanding af en autentisk middelalderborg mod nord og en stærkt ombygget nygotisk sydfacade.

 

Den imposante bygning rejser sig på en holm i Nysted Nor umiddelbart vest for den beskedne, men hyggelige købstad. En vejdæmning med stynede lindetræer fra 1780'erne fører fra byen ud til borgen, hvis middelalderlige nordfacade og østfløj fra 1580'erne ses viden om. Anlægget danner en firkant på ca. 75x35 m og har oprindelig, dvs. fra engang i 1300-tallet, været forsynet med fire hjørnetårne, hvoraf to er bevaret ved nordfacadens østlige og vestlige gavl. Ældst er det nordvestlige ret lave tårn i svære munkesten med et senere tilføjet valmet tegltag. Det høje nordøsttårn er formentlig rejst i slutningen af 1300-tallet. Tårnet blev forhøjet med tre etager i 1580'erne i forbindelse med opførelsen af østfløjen.

 

Ålholm er en af Danmarks få bevarede middelalderborge. Ålholm Slot blev opført af kongen og hørte fra slutningen af 1200-tallet til 1725 under kongehuset. Ved salget af det lollandske ryttergods i 1725 overgik det gamle slot til slægten Raben-leventzau. Ålholm blev i 1995 afhændet ved auktion til godssamleren Stig Husted-Andersen.

 

Denne fløj, der afløste anlæggets oprindelige spærremur, blev opført af den kongelige lensmand i 1581. Fløjen blev efter privatiseringen indrettet til bolig af O.L. Raben og hustru Anna Cath. Buchwald i 1779. Østfløjens røde mursten og høje teglhængte sadeltag er fint indpasset i det middelalderlige anlæg. Det samme gælder vestmuren. hvis skydeskår og kamtakker nok er et resultat af den uheldige restaurering i 1880'erne, hvor borgens gamle smedie og såkaldte teaterfløj blev nedrevet, men hvor det middelalderlige murværk blev bevaret. Nordfløjens murværk er ubetinget Ålholms mest autentiske afdeling i munkesten med rundbuede asymmetrisk anbragte vinduer; men også her har restaureringen i 1880'erne tilføjet flere nye elementer med træ karnappen fra 1889 som den mest synlige, men ganske charmerende misforståelse.

 

Mens Ålholms tre synlige fløje mod vest, nord og øst trods alle indgreb endnu fremstår i deres middelalderlige vælde, stiller sagen sig anderledes med sydfløjen, hvor den såkaldte restaurering, som blev indledt i 1889, er løbet helt af sporet. Arbejdet blev udført af professor ved Kunstakademiet Hans J. Holm. Nu er sydfløjen, som med en herlig havudsigt vender ud mod Nysted Nor, den mest private del af herresædet; men derfor er den uheldige ombygning af en fornem dansk middelalderborg alligevel tragisk.

 

Ikke blot blev Ålholms sammenstykkede sydvendte bygninger nedrevet, men også selve borggården blev ødelagt til fordel for en pompøs tilbagetrukket hovedfløj med karnapper, kviste og store sydvendte vinduer. Sydfløjens to tårnbygninger er som hovedfløjen fuldstændig domineret af historicismen s røde skalmuring. Kun den sydvestlige del, den såkaldte Margretefløj, er i kraft af en renovering under besættelsen ved Helge Holm atter blevet genskabt som en middelalderbygning. Men generelt blev alt middelalderligt murværk inklusive indgangsportalen nedbrudt omkring 1889, hvor også det sydvendte voldgravsanlæg blev drænet, således at tennisbane og swimmingpool nu har fået smukke middelalderlige rammer.

 

Ålholm Slot

Ålholms velbevarede nordfløj, der modsat den kraftigt ombyggede sydside har bevaret sit uregelmæssige middelalderlige præg.

 

• Interiør

Ålholms mure rummer mange fragmenter af middelalderborgen. Ældst er formentlig de gotiske hvælvede kælderrum ved nordvestmuren. Men også under sydfløjen er bevaret rester af renæssancekældre og vinduesnicher med kalkmalet planteornamentik. Østfløjens vindeltrappe hidrører formentlig også fra det ældste anlæg, ligesom flere af nordfløjens lavtliggende rum må stamme fra senmiddelalderen. I nordfløjen finder man desuden et unikt minde om borgens funktion som politisk magtcenter, idet en kalkmalet indskrift vidner om Fr. 2. og hans rigsråds forhandlinger på Ålholm i 1585.

 

Borgen stod mere eller mindre tom i de 100 år mellem svenskekrigene 1660 og midten af 1700-tallet. Ålholms indretning og inventar er præget af familien Raben-Leventzaus istandsættelse af det middelalderlige slot i 1770'erne. Trods slægtens afhændelse af slot og inventar under stor mediebevågenhed i 1995, er der endnu bevaret en del møblement i rokoko og empire fra familiens lange besiddelse af det gamle kongeslot.

 

Ålholm Slot

 

• Omgivelser

Ålholm ligger som det selvfølgelige centrum i en smuk park omgivet af det storslåede sydlollandske herregårdslandskab med udsigter og fritstående gamle træer. Umiddelbart syd og øst for hovedbygningen ud mod vandet ses de svage rester af en barokhave fra 1700-tallets slutning; men ellers er det den landskabelige havestil, som dominerer. På en ganske lille holm sydøst for Ålholm og forbundet med borg holmen ved en forfalden bro ligger ruinerne af et ejendommeligt romantisk anlæg med ishus, brønd og to stråtækte pavilloner i Liselundstil. Forfaldet her er så fremskredent, at det er i sidste øjeblik, om det enestående anlæg skal reddes.

 

Ålholm Slot

 

Nordvest for hovedbygningen finder man det kendte automobilmuseum, der er et af Nordeuropas største af sin art med fire haller med ca. 300 biler fra 1886 til i dag. Dertil kommer en lille smalsporet veteranjernbane og legeplads.

Aalholm Automobil Museum åbnede i 1964 og blev lukket i 2008. Aalholm fik den 12/8-2012 solgt alle bilerne på auktion. Der blev solgt for over 76 millioner kr. En unik bil samling er nu væk fra Lolland Falster og spredt for alle vinde rundt om i verden.

Se mere: http://www.peerless-six.dk/aalholm_arkiv_side.htm

 

Ålholm Slot

 

• Historie

Ålholms bygherre er formentlig Erik Menved, konge i Danmark fra 1286 til 1319. Med baggrund i konflikten mellem forskellige stormændsfraktioner, der førte til mordet på Erik Menveds fader, Erik Klipping, i Finderup Lade den 22. november 1286, søgte Erik Menved at hindre adelen i at befæste sine hovedgårde. Selv var han imidlertid som rigets førstemand en ivrig borgbygger. Da freden i Danmark var genoprettet med henrettelsen af flere af de fredløse efter 1286 og Marsk Stigs død, rettede Erik Menved sin interesse mod de nye hansestæder langs østersøkysten. Her kom Ålholm til at tjene som den danske konges brohoved i den forgæves kamp for at underlægge sig de fremvoksende handelsbyer syd for Danmarks grænse. Kampen om herredømmet ved Østersøen blev videreført af Erik Menveds bror Christoffer 2., der overtog magten efter broderens død i 1319. Den uheldige Christoffer endte dog med at måtte opgive det meste og pantsatte i 1329 hele Lolland inklusive fæstningen Ålholm til »fjenden«, den nordtyske greve Johan. Christoffer døde i 1332, men inden da måtte han endda lide den tort at være indespærret på Ålholm i en kort periode.

 

Det blev Christoffers søn Valdemar Atterdag, der efter 1340 genrejste riget og i 1359 atter fik Ålholm tilbage som en af kongerigets stærkeste besiddelser. Vigtige rigsmøder blev holdt på slottet fra 1366 og frem til begyndelsen af 1500-tallet.

 

Efter reformationen i 1536 mistede slottet efterhånden sin fordums betydning til fordel for det nye renæssanceslot i Nykøbing (Falster) Slottes jordegods blev underlagt Chr. 4.'s, Fr. 3.'s og Chr. 5.'s enkedronninger, før det i 1725 blev privatiseret ved en auktion over det lollandske krongods. Amtmand Johan Otto Rabens enke med det særprægede navn Emerentia von Leventzow fik i 1726 skøde på Ålholm, der i 1734 sammen med andet gods indgik i grevskabet Cristiansholm, oprettet for enkens sønnesøn Christian Raben.

 

I henhold til lensloven overgik grevskabet i 1921 til fri ejendom. I 1995 måtte familien Raben-Leventzau opgive deres slægts gamle besiddelse. Ålholm, der tidligere var offentlig tilgængelig, er atter blevet et lukket område tilhørende direktør Stig Husted-Andersen.

 

Ålholm Slot

Aalholm i 1600-tallet

 

Ejere af Aalholm

(før 1329-1725) Kronen

(1725-1734) Emerentia von Levetzow, gift Raben

(1734-1750) Christian lensgreve Raben

(1750-1791) Otto Ludvig lensgreve Raben

(1791-1838) Frederik Christian Ottosen lensgreve Raben

(1838-1875) Gregers Christian lensgreve Raben

(1875-1879) Julius lensgreve Raben

(1879-1889) Josias lensgreve Raben-Levetzau

(1889-1933) Frederik Christopher Otto lensgreve Raben-Levetzau, udenrigsminister 1905-1908

(1933-1977) Johan Otto Valdemar baron Raben-Levetzau

(1977-1992) Johan Otto Valdemar baron Raben-Levetzau / John Otto Raben-Levetzau

(1992-1995) John Otto Raben-Levetzau

(1995-2008) Stig Husted-Andersen

(2008-2009) Stig Husted-Andersens dødsbo

(2009-20xx) Boet efter Stig Husted-Andersen

 

Aalholm Gods er på 4550,2 hektar + Christianssæde Gods er på 1006 hektar, Stig Husted-Andersens dødsbo ejer i alt: 5556,2 hektar på Lolland og på Sjælland ejer dødsboet Store Frederikslund skov, Lekkende Gods og Beldringe skov med 1918,2 hektar, dødsboet ejer i alt: 7474,4 hektar, dødsboet har i 2012 solgt Gottesgabe og Saunsøgård på i alt 526 hektar.

 

John Otto Raben-Levetzau sov stille ind i sit hjem i England den 3. januar 2013 kun 62 år gammel.

Han blev bisat fra en fyldt Nysted kirke den 26. januar 2013

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,6 (12 stemmer)
Siden er blevet set 20.580 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Har du prøvet Kviz.dk?Effektiv reklame - klik her