Logo

Egholm Slot

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Egholm Slot

 

• Region Sjælland, Lejre Kommune, 19 km syd for Frederikssund

• Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge. 46 40 40 35. falck.egholm@gmail.com

• Ingen offentlig adgang. Voldsted med ruiner af middelalderborg

• Dorrik ApS, Direktør Ole Falck

• 570 ha

• Opført 1842  

 

Egholm, Egholm Slot, slotsruin, hovedgård og gods sydvest for Skibby i Horns Herred. Egholm kendes fra 1405. Oluf Rosenkrantz og Birgitte Krabbe overtog gården i 1647, og frem til 1806 havde den ejerfællesskab med Krabbesholm. 1831-1921 var den stamhus for slægten Haffner, derefter delt i Egholm Hovedgård (stutteri for fuldblodsaraberheste), Egholm Skovgård og Egholm Møllegård; de har nu atter samme ejer, og godset udgør s.m. Egholm Slot og Frederiksdal 530 ha (2012). 

Den nuværende hovedbygning til Egholm Gods er den tidligere forpagterbolig, opført i 1905. Den fredede ældre hovedbygning på et voldsted omgivet af voldgrave er et klassicistisk palæ i to etager med et fremspringende rundt midterparti til havesiden, opført i 1841 for officeren og politikeren Wolfgang Haffner (1810-1887).

 

I nærheden på selve voldstedet findes rester af flere middelalderlige anlæg. Til det ældste hører teglstensruinen af en romansk, hvælvet pragtbygning, formodentlig opført for Valdemar 2. Sejrs barnebarns søn, grev Jakob af Nørrehalland, der døde i 1309.

 

Den nuværende hovedbygning på Egholm er opført 1841-42 for general, senere marineminister Wolfgang von Haffner. Den senklassicistiske hvidkalkede bygning er i to etager med sandstensindfattede døre og vinduer. Huset er under sortglaseret teglhængt tag, med et mod haven fremspringende halvrundt midterparti, der afsluttes af en balkon.

 

Hovedbygningen ligger på et stort voldsted og er omgivet af vand på alle fire sider. Parkanlægget, der mod vest breder sig som en symmetrisk udlagt jagtstjerne, er udformet af havearkitekten C Th. Sørensen i 1964-71

 

Egholm Slot

 

EGHOLM SLOT
Egholm Slot ligger, som navnet også tilkendegiver, på en holm, som allerede fra oldtiden har været et rigtigt sted for en boplads. Der har derfor også før den nuværende hovedbygning med sikkerhed været tre tidligere bygningsanlæg på holmen.
Ved udgravninger på stedet i 1960-61 (foretaget af Nationalmuseet efter anmodning fra ejeren, civilingeniør Alex Christiani) fantes rester af disse tre tidligere borge.

Den første bygning, hvoraf der ved udgravningen fandtes et rum overdækket af krydshvælvinger, var opført i romansk tid af røde munkesten, formentlig omkring ved Valdemar Sejr's tid, idet Egholm har været ejet af hans sønnesøn, grev Jacob af Halland, der blev landsforvist som medskyldig i mordet på Kong Erik Klipping i 1286. Herved er Egholm formentlig blevet konfiskeret af kronen men senere frigivet til et barnebarn af greven, Gisela, gift med rigsforstander under Valdemar Atterdag's landflygtighed, Henning Podebusk, hvis søn, ridder Predbjørn Podebusk nævnes som ejer af Egholm i 1405.

Fra denne tid stammer den næste, den gotiske borg, der lå på holmen, og man har fundet rester af fundamenter til borgens porttårn, hvorfra en vippebro af træ skabte forbindelse til land.
Omkring 1500-tallet er denne gotiske bygning afløst at et renæssancehus, som var en større og anselig 2-fløjet bygning i 2 etager med 4 tårne og spir.


Denne hovedbygning blev desværre brutalt nedrevet og sprængt i stumper, bl.a. ved hjælp af kanoner i året 1765 af den daværende ejer, den senere statsminister Frederik Chr. Rosenkrands, der også ejede Ryegård, hvor han boede, og selvom såvel faderen få år før og moderen 13 år før nedrivningen havde istandsat flere dele af slottet, således de to af spirene, blev slottet ikke skånet fra undergang.
Det forlyder, at han engang som dreng af sin fader, den navnkundige geheimeråd, præsident i højesteret, Ivar Rosenkrands til Rosenholm og Ryegård, havde fået en alvorlig revselse på Egholm og derfor svor, at når han selv blev ejer, skulle det nedrives.


I de kommende 76 år havde Egholm derefter ikke nogen hovedbygning, før den senere ejer, general Wolffgang von Gaffner i 1841 lod opføre den nuværende hovedbygning, der er en enkel, hvidkalket klassicistisk bygning i to stokværk med sandstensrammer om døre og vinduer og flad tagafslutning.
Havefacaden domineres af et fremspringende rundt midterparti, som bl.a. bringer Bernstoff slot i erindring.

Siden Valdemar Sejr's tid og indtil 1920 har Egholm hovedgård været et stort betydningsfuldt gods, der har været ejet og beboet af nogle af rigets mest betydelige mænd, næsten alle nært tilknyttet kongemagten, og som ikke mindst i enevoldskongernes tid har bidraget til landets styrelse og udenrigspolitik.

General Haffner, der som nævnt har opført den nuværende hovedbygning, er den sidste af de betydningsfulde ejere af hele stamhuset Egholm, som besad fra 1829 til sin død i 1887. Han var en tid indenrigsminister i Estrup-regeringen og en tid krigs-og marineminister, var fra 1866 til sin død medlem af landstinget, men kom i konflikt med sit eget parti på grund af sin reformvenlige bondepolitik i fæstespørgsmålet i 1869, som han ikke vandt gehør for hos sine partifæller, der i 1870-erne heller ikke ville gå ind for hans forslag til en ny forsvarsordning og en for datiden meget human nyordning af den militære straffelov, hvorefter han trak sig tilbage og kun helligede sig kommunalpolitik og landstingsarbejdet.
Fra 1842 til sin død var han formand for sogneforstanderskabet i Sæby-Gjershøj og medlem af Roskilde Amtsråd, hvor han var initiativtager til oprettelse af Roskilde amtssygehus, opført 1855, og hvor han var formand for sygehusudvalget til sin død.


Haffner begyndte i 1851, tidligere end mange andre, at sælge bondegårde til fæsterne og ophævede selv i 1844 gårdmandshoveri på Egholm, længe før det blev ophævet andre steder ved lov, og i 1849 ophævede han husmandshoveriet.

Det sidste store bidrag til Danmarks historie, som Egholm har ydet, var udstykningerne i 1920 af 227 ha jord til 34 selvstændige husmandsbrug og to tillægsparceller, der foretoges efter lensafløsningsloven af 4. oktober 1919, og hvorefter Egholm var den første gård i landet, der udstykkedes efter denne lovs bestemmelser.

Ved samme tid blev også den nuværende hovedbygning frasolgt og siden har den mindre tilbageblevne del af hovedgården og slottet haft hver sine ejermænd. Således solgtes hovedbygningen og park i 1920 til kammerherre, oberst Axel Kaufmann, af hvem den i 1938 overdroges til baronesse Henny Caroline Webel-Neergaard, født komtesse Moltke, og efter hendes død i 1954 erhvervedes slottet af civilingeniør Alex Christiani.
Kildetekst. Ole Falck (nuværende ejer)

 

Egholm Slot

Sidebygning set forfra

 

Egholm Slot

Sidebygning set fra haven

 

BORGEN EGHOLM

På voldstedet Egholms vestvendte forhøjning bekostede den daværende ejer, ingeniør Alex Christiani, en udgravning (1960-61) af det oprindelige voldsted fra 1400-tallet. Ved udgravningen afdækkedes et fantastisk velbevaret hvælvet rum i smukke røde teglsten fra 1200-tallets private borganlæg. Mordet på Erik Klipping blev planlagt i dette rum, siger den hurtigt skabte tradition. Smukt er det hvælvde borgrum, resten er glimrende historisk fantasi.

Egholm tilhørte i slutningen af 1200-tallet ridderen Jacob af Halland, der blev dømt fredløs efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286.

Det udgravede rum var fyldt med sten fra den senere opførte ringmur, men fremtræder nu efter en nænsom restaurering· som Danmarks måske bedst bevarede private beboelsesrum fra 1200-tallet.

 

Egholm Slot

 

Egholm Museum er en samling af gamle, antikke og historiske skydevåben. Ejeren af det historiske slot er Ole Falck fra redningskoncernen. Han har gennem 50 år samlet på våben og andre effekter fra blandt andet 2. verdenskrig. Udstillingen omfatter et helt afsnit om 2. verdenskrig, med tyske, engeske og amerikanske soldater. Endvidere vil man kunne se nedkastningscontainere med indhold, samt frihedskæmpere med alt hvad der til hører. Der er flere køretøjer som har deltaget i D-dage i 1944. Der er desuden afdelinger for Livgarden, en jagtafdeling samt en afdeling med western sadler, våben, sporer med mere.

 

Egholm Våben Museum er indrettet i den tidligere halmbygning, som er sikret i alle ender og kanter, og her vil Ole Falck selv vise rundt og fortælle turistforeningens gæster om de utrolig mange effekter på museet.

 

Datteren Rikke Falck, der også bor på godset, viser bagefter rundt dels på den gamle ruin, dels på dele af slottet – der i øvrigt lagde ramme til en Dirch Passer – film fra 1969. Pigen fra Egborg.

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,5 (12 stemmer)
Siden er blevet set 10.602 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
1278620-10-2019 12:23:45 michael smith jønsson
Det er. En glæde at se hvor flot stand hele komplekset bliver holdt op i visionen fra tilbage h orOle Falck selv opkøbtede tidligere frasolgte landområder for så først i1990 er e samlededetoprindelige egholm slot, god stil holdvisionen i live
1245317-10-2018 23:19:56 Guri Degn Christiansen
En kæmpe oplevelse - kan varmt anbefales.

Afstemning
Hvem bliver vores næste statsminister?


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her