Logo

Espe Gods

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Espe Gods


● Region Sjælland - Slagelse Kommune

● Adresse: Espevej 56, 4242 Boeslunde, 21 25 02 96

● Ejer: Elise Josephine Moltke-Huitfeldt

● www.espegods.dk

● Ikke offentlig, Kan kun ses udefra

● Hovedgård: 281 ha, gods: 943 ha med Bonderup og Lindeskovgaard, landbrugsdrift/skovbrug

● Hovedbygningen er opført 1848 ved ombygning af den tidligere

 

Espe er i 2013 ejet af adelsslægten Moltke, hvilket gården har været siden 1810.

Espe har gennem tiden været forenet med herregårdene Borreby og Bonderup.

Espes nuværende hovedbygning består af ikke mindre end syv fløje. Den senklassicistiske hovedfløjs nuværende udformning går tilbage til en ombygning fra 1848 af et ældre anlæg.

Karakteristisk for Espe er de tre gamle avlslænger i bindingsværk, som blev opført efter en brand i 1822. Disse udgør sammen med hovedbygningen en smuk helhed.


 

Espe Gods

Espe Gods


Hovedbygning

Den vidtstrakte hovedbygning består af ikke mindre end syv fløje grupperet symmetrisk over samme midtakse som tre af ladegårdens længer til en storslået helhed. Den senklassicistiske hovedfløjs nuværende udformning går tilbage til en ombygning fra 1848 af et ældre anlæg.

 

Hovedbygningen fremstår i 2013 gulkalket i to etager med lavt helvalmet tegltag og med hvidkalkede kolossalpilastre i tæt takt. Enkle portaler med konsolbårne trekantsfrontoner omrammer såvel hoved- som havedør, denne sidste placeret i en skævsidet risalit midt på havefacaden. Lave forbindelsesbygninger knytter hovedfløjen sammen med to vinkelformede sidefløje, i dels grundmur dels bindingsværk, som antagelig stammer fra 1700-tallet. Indgangsdøren findes i midten af bygningen. Over døren findes en konsolbåret gavlfronton, hvor årstallet 1848 er indgraveret.

Hovedbygningen blev i 1901 istandsat og moderniseret. Hovedbygningen er fredet.


Andre bygninger

De tre monumentale bindingsværkslænger i avlsgården, som danner optakt til hovedbygningen, er opført 1822 efter en brand. Mod vest lukkes det næsten kvadratiske ladegårdsrum af en stor agerumslade med meget høj rejsning på det stråtækte tag, mens to lavere delvis stråtækte staldlænger afslutter gårdens andre sider. I den sydlige længe markeres den oprindelige centrale portgennemkørsel, som lukkedes i 1860'erne, endnu ved tårnurets placering over en bue i murkronen. Avlsbygningerne er fredede.

 

Omgivelser

Espe ligger højt med udsigt over hele sognet. Bygningerne ligger halvt gemt i det bølgede, delvist skovbevoksede terræn.

Der er flere skove i området. Disse omfatter Apagerskov, Troldehoved, Hestehave, Gåsemose, Bredager samt Lindeskov Overdrev. Terrænet i disse skove er fladt, og de dominerende træarter er nåletræer.

Der er flere fredede oldtidsminder i området. Disse omfatter adskillige høje, langdysser, dyssekamre, jættestuer og hellekister. Der er i området endvidere gjort flere bronzealderfund. 

 

Espe Gods

 

Historie

Herregården Espes tidlige historie foreligger uklar, men det vides, at gården i 1561 kom til Johan Friis fra Kronen gennem en byttehandel. Det formodes, at Espe i den efterfølgende tid var forenet med herregården Borreby og dermed ejet af slægterne Friis og Daa.

 

I 1667 afstod Dorthe Daa Espe til den daværende borgmester i Skelskør, Anders Mogensen. Det formodes af Espe senere blev ejet af Anders Hansen, hvis enke, Anne Marie Andersdatter, med sikkerhed ejede den i 1689. Hun skødede i 1703 gården til svigersønnen Gerlach Thigillius, som i 1719 skødede godset tilbage til svigermoderen. I 1723 afhændede Anne Marie Andersdatter så igen Espe, denne gang til Mette Rosenkrantz. Herefter gik Espe en turbulent tid i møde.

 

I de næste godt 100 år skiftede Espe ejere adskillige gange. Under Mette Rosenkrantz' eje var Espe i en kort periode igen forenet med herregården Borreby. Ved hendes død i 1730 solgte hendes arvinger Espe til Christian Frederik de Boysset, men få år efter i 1736 solgtes Espe igen. Poul Schnabel blev herefter ejer af godset, men han besad kun Espe frem til 1747, hvor han videresolgte det til Friederich Lorentz von Bülow. Han erhvervede samme år herregården Bonderup.

 

Efter Friederich Lorentz von Bülows død i 1748 blev de to gårde solgt til Johan Ludvig Schwerman, der i 1758 skødede begge til Peder Christensen, af hvem Espe i 1760 blev kom til Folmer Danchel.

 

Folmer Danchel døde i 1773, hvorefter Espe kom til Hans Thibi, som begik selvmord samme år. Gården blev herefter i 1775 skødet til Morten Quistgaard, som fik sæde i den store landbokommission i 1786. Han var på den ene side som praktisk landmand meget reformivrig, men var på den anden side en anelse konservativ, da han var modstander af stavnsbåndets ophævelse. I 1788 overdrog han godset til sønnen Johan Rehling Quistgaard. Han videresolgte Espe i 1798.

 

Cosmus Bornemann var for en kort periode ejer af godset, indtil han i 1804 solgte Espe til Simon Groth Clausen, som allerede året efter afhændede godset til Hans Friderich Uldall. Herefter ejedes Espe i en kort periode af Frederik Christian Hansen, indtil godset i 1810 erhvervedes af Otto Joachim Moltke. Han var en del af den gamle danske adelsslægt Moltke, som oprindeligt stammede fra Mecklenburg. Med hans erhvervelse af Espe gik gården en mere sikker tid i møde. Espe er sammen med Bonderup således fortsat i slægten Moltkes besiddelse i 2013.

 

Otto Joachim Moltke tilkøbte i 1825 Bonderup, der herefter igen blev forenet med Espe. Under hans ejerskab fik gården sit nuværende udseende, ligesom de fleste fæstegårde blev frasolgt til selveje. Godsets bønder havde tidligere været hårdt plaget af hoveri, altså bøndernes pligtarbejde for herremanden, hvilket imidlertid ændrede sig under hans ejerskab, og han huskes da også positivt af egnens bønder. Han døde i 1858, hvorefter godserne overgik til sønnen Adam Gottlob Moltke, hvis søn Otto Joachim Vilhelm Moltke i 1863 overtog Espe.

 

Espe gik herefter videre i arv til hustruen, der bestyrede godset på vegne af den nyfødte arving Adam Gottlob Moltke. Han levede til en høj alder og besad godset i ikke mindre end 90 år! I mange af disse år var Espe dog ubeboet. Ved Adam Gottlob Moltkes død i 1958 overgik Espe til Adam Moltke-Huitfeldt.

 

Espe er i 2014 ejet af Elise Josephine Moltke-Huitfeldt. Godset drives med herregården Bonderup som moderne planteavlsbrug, som udover mark og skovdrift beskæftiger sig med husudlejning, juletræsproduktion, udlejning af tørrerifaciliteter, salg af halm, udlejning af jagt samt eksterne maskinydelser.


Espe Gods

 

Ejere af Espe

(       -1561) Kronen

(1561-1570) Johan Friis

(1570-1616) Christian Friis

(1616-1617) Mette Hardenberg, gift Friis

(1617-1618) Dorthe Friis, gift Daa

(1618-1641) Claus Daa

(1641-1652) Jørgen Daa

(1641-       ) Dorthe Clausdatter Daa, gift Krabbe

(       -       ) Gregers Krabbe

(       -1667) Dorthe Clausdatter Daa, gift Krabbe

(1667-1682) Anders Mortensen

(1682-       ) Anderse Hansen

(       -1703) Anne Marie Andersdatter, gift Hansen

(1703-1719) Gerlach Thigullius

(1719-1723) Anne Marie Andersdatter, gift Hansen

(1723-1730) Mette Rosenkrantz, gift Ramel

(1730-1730) Boet efter Mette Rosenkrantz, gift Ramel

(1730-1736) Christian Frederik de Boysset

(1736-1747) Poul Schnabel

(1747-1748) Frederik Lorentz von Bülow

(1748-1750) Boet efter Frederik Lorentz von Bülow

(1750-1758) Johan Ludvig Schwermann

(1758-1760) Peder Christensen

(1760-1773) Folmer Danchel

(1773-1773) Hans G. Thibi

(1773-1775) Boet efter Hans G. Thibi

(1775-1788) Morten Iversen Qvistgaard

(1788-1798) Johan Rehling Qvistgaard

(1798-1804) Cosmus Bornemann

(1804-1805) Simon Groth Clausen

(1805-       ) Hans Frederik Uldall

(       -1810) Frederik Christian Hansen

(1810-1853) Otto Joachim Moltke

(1853-1863) Adam Gottlob Moltke

(1863-1868) Otto Joachim Vilhelm Moltke

(1868-1958) Adam Gottlob Moltke

(1958-1977) Adam Nicolas Moltke-Huitfeldt

(       -2013) Adam Carl Moltke-Huitfeldt

(2013-20xx) Elise Josephine Moltke-Huitfeldt


Espe Gods

Slægten Moltkes våbenskjold 

 

Espe Gods

 

Espe nævnes første gang i 1561, men er første en hovedgård fra 1664. Gården ligger i Boeslunde Sogn, Slagelse Kommune. Hovedbygningen er opført i 1848

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (11 stemmer)
Siden er blevet set 7.132 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Hvem bliver vores næste statsminister?


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her