Logo

Gram slot

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Gram slot

 

• Region Syddanmark, Haderslev Kommune, 20 km øst for Ribe

• Adresse: Slotsvej 54, 6510 Gram. Tlf: 74 82 00 40. www.gramslot.dk Mail: Booking@gramslot.dk

• Offentlig adgang til park. Gram Slotskro

• Sanne og Svend Brodersen / Rema 1000 (47%)

• 643 ha

• Østfløj opført ca. 1500. Sydfløj ca. 1670. Vestfløj ca. 1750. Ombygninger og restaurering 1810, 1905, 1959 og 1978-79. Fredet 1924

 

  

Det smukke sted ligger på en holm i den såkaldte slotssø. Hovedbygningens tre længer er opført i tidsrummet 1500-1750. På trods af slotstilnavnet repræsenterer Gram den sønderjyske landsdels omtrent eneste herresæde, som det er lykkedes at holde fri af kongemagten i nyere tid.

 

Gram slot

 

• Bygningen

Grams trefløjede anlæg ligger på en rund borgholm i den opstemmede Slotssø. De tre fløje er opført af røde sten under røde halvvalmede tegltage. Ældst er den lave østfløj i et plan, der er opført i Reventlowslægtens ejertid omkring 1500. Den nuværende hovedfløi, sydfløjen, skyldes Hans Schack omkring 1670. Endelig er vestfløjen rejst omkring 1750 over høje ældre kældre. Ved samme lejlighed blev de ældre fløje ombygget, således at det trefløjede anlæg fremstår som et relativt helstøbt værk fra senbarokkken.

 

Ved ombygningen i midten af 1700-tallet blev sydfløjens indgangstårn erstattet med det fremspringende midterparti mod gården. Den to fag brede risalit markeres med de såkaldte ørelisener, der bærer en profileret trekantfronton. Alle tre fløje prydes med rigt profilerede nu opmalede gesimser. Karnapudbygningerne på den sydvendte facade markerer resterne af fløjens to hemmeligheder. Østfløjens senmiddelalderlige murværk skiller sig ud med rige blændingsdekorationer på nordgavlen. Disse fremtræder som cirkulære blændinger, et tandsnitsmønstret murbånd og en rundbuefrise.

 

Gram slot

 

• Interiør

Fløjen mod vest blev gennemgribende restaureret i 1978-79. Sydfløjen med den tilstødende østfløj blev efter at have stået tom siden 1820'erne istandsat i 1959-60 ved arkitekt Aage 5. Jensen. Fløjene bebos nu af greve, kammerherre Jens K. B. Brockenhuus-Schack, hvis slægt har ejet Gram siden 1664.

 

Gram slot

 

• Omgivelser

Den fire ha store såkaldte Slotshave breder sig på sydsiden af Grams borgholm. Haven, der er udformet som et barokanlæg omkring 1700, er anlagt omkring to på hinanden vinkelrette akser. Hovedaksen løber fra hovedbygningens midtpunkt mod syd. Her finder man kunstige damme omgivet af tulipanbede, rhododendron og en afdeling med lægeog krydderurter. Tværaksen mod øst flankeres af gamle lindealleer og et terrasseanlæg mod syd. Her findes også Brockenhuus-Schacks familiebegravelse. Parken løber over i lystskoven »Lunden« mod sydøst med store gamle bøgetræer, idylliske damme og søblik.

Gram Slotssø er et fredet naturområde.

 

Gram slot

 

På nordsiden af søen, forbundet med borgholmen ved en dæmning, ligger det store avlsgårdskompleks. Anlægget er en blanding af gamle bindingsværkslænger med senere fornyede tage og murværk og et mægtigt moderne aluminiumsstaldanlæg med det poetiske navn »Gram Kotel«. Vest for borgholmen finder man endvidere Gram Slotskro fra 1714.

 

VIGTIGE ÅRSTAL

1231 Gram optræder som privat herresæde i Valdemar (Sejrs) Jordebog.

1314 Hertug Erik opfører borgen i Gram.

1467 Den holstenske Reventlowslægt kommer i besiddelse af Gram.

1664 Hans Schack til Schackenborg køber Gram.

1940 Grev Knud Henrik Otto BrockenhuusSchack overtager Gram.

1961 Gram Kotel oprettes som løsdriftsstald.

 

• Historie

Grams oprindelse som krongods under Valdemarernes stærke kongedømme i 1200-tallet har betydet, at man har betegnet denne unikke sønderjyske herregård som et slot. Allerede i 1317 faldt borgen i hænderne på den sønderjyske hertugslægt. Til Valdemar Atterdags genrejsning af riget hørte også opgøret med hertugerne, den såkaldte Abelslægt. Gram kom for en kort bemærkning tilbage til den stærke kongemagt i midten af 1300-tallet.

 

I forbindelse med Gram hører vi for første gang i Danmarkshistorien om tilstedeværelsen af krudt. I 1372 forsøgte en i Ribe bosat tysk handelsmand, Claus von Rihne, at smugle bøssekrudt til Gram. Han blev imidlertid afsløret og henrettet foran Riberhus, hvis borg på det tidspunkt var i holstenernes hænder.

 

Efter Valdemars død i 1375 var det slut med Gram som slot. Først kom borgen i den holstenske Limbækslægts besiddelse, og i 1467 overtog en anden familie af nordtysk oprindelse Gram, nemlig Reventlowerne, der siden blev en meget dansk adelsslægt. Den sidste Reventlow på Gram, Johan Reventlow, døde i 1563. Godset arvedes af datteren Anna gift med Ditlev Buchwald. Buchwald modstod Fr. 2.'s vedholdende pres i 1570'erne og 80'erne. Kongen ønskede et samlet kongeligt godsdomæne i grænseegnene mod Holsten og tilbød mageskifte med de fede jorder nord for Kongeåen.

 

Det blev i stedet 1600-tallets krigshandlinger i grænselandet, der lammede den stærke borg. Sønnesønnen Ditlev Buchwald overtog Gram i 1614, og på den driftige herregård eksperimenteredes med moderne hol, landsk inspireret landbrug. Chr. 4.'s indtræden i 30-årskrigen bragte dog hurtigt ulykkerne til Holsten og Slesvig. Gram blev ødelagt under kejserkrigen i 1627, og i 1638 måtte Buchwald afhænde det fædrende gods.

 

Med kongen, Chr. 4., som mellemmand blev Gram overtaget af hofmarskal Dionysius von Pudewils. Et renæssancemenneske efter kongens smag, på en gang kriger og intellektuel med Nordeuropas største bogsamling. Svenskerne var kun krigere. Under den ulykkelige Torstenson-krig blev Gram hærget, og bogsamlingen blev til stor moro for de kolde svenskere brændt i 1644. Den uheldige bogsamlende marskal døde, formentlig af sorg, i 1647.

 

Gram kom på tvangsauktion i 1664. Her blev godset købt af en repræsentant for den dygtige holstenske Rantzauslægt, som straks videresolgte til feltherren Hans Schack.

Anna Sophie Schack (f. Rantzau), berygtet som »den onde grevinde«, besad Gram som enke fra 1719 til 1760. Hun så ikke med milde øjne på reform bevægelsen i midten af 1700-tallet og førte proces mod fæstebønderne om hoveriet på Gram. Stamhuset blev i 1771 overtaget af grev Fr. Chr. Schack, hvis efterkommere stadig ejer den gamle sønderjyske hovedgård.

Gram, der oprindelige var et slot, men er opført som en herregård, er omgivet af et smukt lille parkanlæg, der løber over i lystskoven »lunden«.

 

Ejerliste (ikke komplet)

Henneke Limbek

Ditlev Reventlow

Christoffer Detlevsen von Buchwald

Detlev Christophersen von Buchwald

(1638) Kongen

Dines von Podewils

(1623-1696) Christoffer Henriksen Rantzau

(1661-1676) Hans lensgreve Schack

(1676-1683) Otto Diderik lensgreve Schack

(1683-1719) Hans lensgreve Schack

(1719-1741) Otto Diderik lensgreve Schack

(1741-1760) Hans lensgreve Schack

(1760-1790) Frederik Christian greve Schack

(1790-1821) Knud Bille greve Schack

(1821-1847) Henrik Adolf greve Brockenhuus-Schack

(1847-1892) Knud greve Brockenhuus-Schack

(1892-1938) Adolph greve Brockenhuus-Schack

(1938-1964) Kjeld greve Brockenhuus-Schack

(1964-2007) Jens greve Brockenhuus-Schack

(2007-2010) Sanne og Svend Brodersen

(2010-20xx) Sanne og Svend Brodersen / Rema 1000 (47%)

 

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,6 (5 stemmer)
Siden er blevet set 7.568 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Grundlov og dk-flag
Hvad er de vigtigste opgaver for Danmarks politikere?Effektiv reklame - klik her