Logo

Krabbesholm (Sjælland)

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Krabbesholm (Sjælland)

Den nuværende hovedbygning opført af Trolle kort efter at han har købt gården i 1852.Foto: Stik af Ferdinand Richardt


Krabbesholm er en af de yngre herregårde, som blev oprettet så sent som 1673.

Fra oprettelsen i 1673 og helt frem til 1853 var der ingen herskabelig hovedbygning på Krabbesholm. Krabbesholms hovedbygning fra 1853 står endnu i 2013.  

 

Krabbesholm (Sjælland)

Krabbesholmvej 14

4070 Kirke Hyllinge

Region Sjælland - Lejre kommune

Offentlig adgang: Ingen oplysninger

Ejer: Ejendomsselskabet D.F.K. A/S

I hovedbygningen bor Direktør Lillian Rahr.

Telefon: 47 52 80 35

Hovedgård: 262 ha, Lindegården 73 ha, skov 149 ha, i alt 484 ha

Godsets størrelse: 490 ha

Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug

Forbindelser: Barritskov, Egholm (Sjælland), Trudsholm (Sjælland), Ryegaard

 


 

Krabbesholm (Sjælland)

Havestue mod øst som blev tilføjet i 1940'erne

 

Hovedbygning

Krabbesholm var fra sin oprettelse og gennem 1700-tallet en avlsgård under Egholm. Der blev derfor ikke opført nogen herskabelig hovedbygning til herregården. I 1806 blev Krabbesholm skilt fra Egholm og i 1810 overtaget af Nicolai Abraham Holten, som dog boede på sin anden besiddelse Lindegården.

Det var derfor først ved Lars Trolles overtagelse, at der opførtes en hovedbygning til Krabbesholm.

Bygningen er opført i røde sten i nygotisk stil og er i to stokværk.

Der er tilføjet en havestue til bygningen i 1940'erne.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet. 

 

Krabbesholm (Sjælland)

Hovedbygningen i dag.

 

Krabbesholm (Sjælland)

 

Krabbesholm (Sjælland)

 

Krabbesholm (Sjælland)

 

Krabbesholm (Sjælland)

 

Andre bygninger

Omkring år 1900 blev hele avlsgården ombygget. I den anledning fik Krabbesholm en stor forvalterbolig, der ligger vis-a-vis hovedbygning med avlsgården imellem.

Avlsgården blev opført 1908-1912 efter at den tidligere avlsgård nedbrændte.

Forvalterboligen er opført 1901.

Fredningsstaus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Krabbesholm (Sjælland)

 

Krabbesholm (Sjælland)

 

Krabbesholm (Sjælland)

Den tidligere kostald bygget i vinkel med den store lade.


Krabbesholm (Sjælland)

Krabbesholm set fra Holtensmindevej

 

Krabbesholm (Sjælland)

Forvalterbolig fra 1901

 

Krabbesholm (Sjælland)

Sofiehøj er fra bronzealderen 1.800 – 500 f. Kr.

 

Omgivelser

Krabbesholm ligger i den østlige del af Hornsherred. Krabbesholm er i dag et velholdt anlæg med stor have, skov mod nord og alléer i tre retninger. Området har jævne terrænformer. Jordene omkring Krabbesholm er sandede, mens jorden i resten af sognet mest er lermuldet.

Der er flere fredede oldtidsminder i området. Disse omfatter højen Sofiehøj, en sløjfet langdysse med to kamre, og nær denne, to dyssekamre, begge på Krabbesholm mark.

 

Ejerhistorie

Krabbesholm blev oprettet som herregård i 1673 af Oluf Rosenkrantz. Han havde arvet herregården Egholm af sin far, og udvidede med tiden antallet af fæstegårde i betydelig grad. Antallet af fæstegårde blev efterhånden for stort til selve Egholm, hvorfor Oluf Rosenkrantz søgte at indrette driften mere hensigtsmæssigt. Han fik bevilling til at oprette en ny herregård på nedlagte jorder fra landsbyen Vinderup, der var ødelagt under 1600-tallets mange krige. Oluf Rosenkrantz stammede fra den gamle danske adelsslægt Rosenkrantz, men han opkaldte den nye gård efter sin hustru, Birgitte Krabbe, ligeledes af gammel dansk adelsslægt.

 

I 1660 var enevælden blevet indført i Danmark, hvilket bl.a. betød, at adelens indflydelse blev stærkt reduceret. Magten udgik fra hoffet, borgerlige fik mulighed for at erhverve herregårde og fra 1671 blev indført en ny lensadel, grever og baroner, som var tættere bundet til kongemagten. Utilfredsheden ulmede blandt den standsbevidste 'gamle' adel, og der blev udgivet flere anonyme skrifter med kritik af de nye tider.

 

Oluf Rosenkrantz var en anset mand inden for hoffet, men oplevede også at blive forbigået ved flere udmærkelser. I 1681 udgav han, og satte sit navn under, et forsvarsskrift for den gamle adel, der rummede en skarp kritik af Enevælden. Straffen faldt prompte. Oluf Rosenkrantz fik frataget sine titler og forvist fra hoffet. Kravet om landsforvisning og konfiskering af alle hans besiddelser blev dog mildnet til, at han måtte betale en enorm bøde og afstå herregårdene til sine døtre og svigersønner. Af disse overtog Mogens Skeel både Egholm og Krabbesholm.

 

Efter svigerforældrenes død i 1685 solgte Mogens Skeel straks gårdene videre til broderen Otte Skeel. Krabbesholm fulgtes herefter som avlsgård under Egholm til skiftende ejere gennem 1700-tallet.

 

Frederik Christian Rosenkrantz arvede Krabbesholm i 1763. Han ejede desuden herregårdene Egholm, Ryegaard, Barritskov og Trudsholm, og da han i 1802 testamenterede sine besiddelser til Niels Rosenkrantz var det med en forpligtelse til at oprette et stamhus. Oprettelsen af stamhuse var typisk for denne tid, og betød at godset ikke kunne opdeles ved arv eller salg. Stamhuset Rosenkrantz blev oprettet af herregårdene Ryegaard, Barritskov og Trudsholm, mens Egholm og Krabbesholm blev solgt til broderen Marcus Gøye Rosenkrantz. Han solgte dog allerede to måneder senere Krabbesholm og Egholm til greve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe og Lars Larsen.

 

De to kompagnoner delte to år efter gårdene, således at greve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe overtog Krabbesholm, mens Lars Larsen erhvervede Egholm.

I 1810 købte Nicolai Abraham Holten Krabbesholm. Han boede på sin anden gård, men gjorde meget for godset, bl.a. lod han opføre skolen i Sæby. Efter Nicolai Abraham Holtens død i 1850 blev Krabbesholm solgt på auktion i 1852 til Lars Trolle.

 

Lars Trolle var en betydningsfuld mand, fra den danske adelsslægt Trolle. Han lod i 1853 en ny hovedbygning opføre, den første på Krabbesholm. I 1871 videresolgte han Krabbesholm til Frederik Vilhelm Treschow, hvis datter, Clara Sophie Treschow, gennem ægteskab førte Krabbesholm til Niels Joachim Christian Gregers Juel. Efter hans død i 1938 solgtes Krabbesholm på auktion i 1939 til De forenede Kulimportører A/S, som fortsat ejer gården i 2013.

 

Krabbesholm (Sjælland)

 

Ejerrække

(1647-1684) Oluf baron Rosenkrantz

(1684-1686) Mogens Skeel (svigersøn)

(1686-1691) Otte Skeel (bror)

(1691-1719) Otto Krabbe (svigersøn)

(1719-1737) Birgitte (Birte) Skeel, gift Krabbe

(1737-1737) Charlotte Amalie Skeel (niece)

(1737-1745) Iver Rosenkrantz (ægtemand)

(1745-1763) Charlotte Amalie Skeel, gift Rosenkrantz (enke)

(1763-1802) Frederik Christian Rosenkrantz

(1802-1804) Niels Rosenkrantz

(1804-1804) Marcus Gøye (Gjøe) Rosenkrantz

(1804-1806) Lars Larsen

(1804-1806) Greve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe

(1806-1810) Birkedommer Peder Nørgaard og Inspektør Poulsen

(1810-1850) Nicolai Abraham Holten

(1850-1852) Boet efter Nicolai Abraham Holten

(1852-1871) Lars Trolle

(1871-1876) Frederik Wilhelm Treschow

(1876-1892) Anna Sophie Treschow, gift Iuel

(1892-1939) Niels Joachim Christian Gregers Iuel (svigersøn)

(1939-1979) A/S De forenede Kulimportører

(1979-       ) Ejendomsselskabet D.F.K. A/S

 

Krabbesholm (Sjælland)

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,5 (6 stemmer)
Siden er blevet set 7.220 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Hvad bruger du mest mobiltelefonen til?

Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her