Logo

Mattrup Gods

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Mattrup Gods

  

Mattrup kendes tilbage til senmiddelalderen. Blandt Mattrups tidligste ejere var medlemmer af den danske uradelige slægt Skram. 

 

Mattrup Gods A/S

Mattrupvej 3

8765 Klovborg

Region Midtjylland - Horsens kommune

Offentlig adgang: Ingen oplysninger

Ejer: Anders Steen Westenholz

www.mattrup.dk

Telefon 75 76 12 88

Hovedgård: 95 ha

Godsets størrelse: 189 ha + 90 ha med Thyrstinggård, Stids Mølle og Våbensholm

Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug

Forbindelser: Vaabensholm, Mindstrup

Mattrup drives som en del af Mattrup gods der også omfatter hovedgården Våbensholm, se denne

 


Mattrup Gods

 

Hovedbygning

Mattrup har haft sin nuværende placering siden middelalderen.

Hovedbygningen er et trefløjet anlæg, der er ombygget i flere omgange.

Omkring 1578 opførte Erik Hardenberg en ny hovedbygning på Mattrup. Der er endnu bevaret relativt store dele af Hardenbergs bygning. Således stammer de fem midterste fag i den nuværende hovedfløj fra Hardenbergs tid, ligesom de tykke mure og hvælvede kældre oprindeligt indgik i Erik Hardenbergs hovedbygning.

 

I forbindelse med opførelsen af den nye hovedbygning lod Erik Hardenberg endvidere oprette et kapel på Mattrup. Kapellet havde et unikt inventar, hvoraf en velbevaret altertavle og prædikestol i dag findes i henholdsvis Tyrsting og Træden Kirke.

 

Emanuel Thygesen moderniserede herregården omkring 1760. Hardenbergs hovedbygning blev forlænget, og mod nord blev der i begge ender af hovedbygningen tilføjet bindingsværksfløje i én etage.

 

Da Regnar Westenholz overtog Mattrup i 1853, opførte han den gennemgående frontspids på hovedfløjens midterakse. Denne fik - som hovedbygningens øvrige gavle - tilføjet kamtakker.

I 1963 blev hovedbygningens østfløj fornyet og ombygget.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygning er fredet i 1918.


Mattrup Gods


Mattrup Gods


Mattrup Gods


Mattrup Gods


Mattrup Gods


Mattrup Gods 

Andre bygninger

Over for hovedbygningen lod Emanuel Thygesen opføre en trefløjet avlsgård i grundmur. Af Thygesens byggeri er kun laden i dag bevaret. Over ladeporten er indsat en sandstensplade med indskriften: "Begyndt i Foraaret 1764 og samme Aar fuldendt ved salig Justitzraad og Amtsforvalter Emanuel Thygesen".

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.


Mattrup Gods 

Omgivelser

Syd for hovedbygningen ligger Mattrups have. Haven er anlagt i tre terrasser og skråner ned mod Mattrup ådal. I haven er der bl.a. en lindeallé.

På Mattrup findes en gravlund.


Mattrup Gods

 

Mattrup Gods

 

Ejerhistorie

Mattrup blev fra slutningen af 1300-tallet og frem til sidste del af 1400-tallet ejet af adelsslægten Skram. I 1477 arvede Kirsten Skram - som der var tradition for i denne periode- en andel af gården. Hun var gift med Erik Styggesen Rosenkrantz, der gennem køb og byttehandler samlede Mattrup på sine hænder.

 

Da Erik Rosenkrantz i 1535 døde uden sønner, var det datteren Karen Rosenkrantz, der arvede Mattrup. Hun var gift med Eiler Hardenberg. Hardenberg var medlem af hoffets inderkreds og en af landets mest magtfulde mænd. En position, som formodentlig blev styrket af, at Frederik II (1534-1588) var forelsket i Hardenbergs niece, Anne Hardenberg.

Ved Eiler Hardenbergs død i 1565 overgik Mattrup til sønnen Erik Eilersen Hardenberg. Erik Hardenberg var blandt de første danske adelsmænd, der i stor stil samlede fæstegodset omkring hovedgården. Han udnyttede Frederik II's ønske om at samle kronens jorde til store sammenhængende områder, og i 1573 kunne Hardenberg således føje 22 fæstegårde til Mattrup. Gårdene havde han byttet sig til hos kongen.

 

Takket være Erik Hardenbergs indsats var dét Mattrup, som hans datter i 1604 arvede, på alle måder et stort og moderne gods. Datteren, Kirsten Hardenberg, var gift med Axel Brahe, der var bror til den berømte astronom Thyge Brahe. Det var deres søn, opkaldt efter sin berømte onkel, som arvede Mattrup efter forældrene.

Thyge Brahe døde i 1640 - blot ét år efter sin mor. Hans datter, Anne Brahe, og hendes ægtemand, Oluf Daa, arvede gården, som de mageskiftede, dvs. byttede, med Corfitz Ulfeldt i 1646. På grund af dårlig økonomi måtte Corfitz Ulfeldt, der var Daas nevø, pantsætte mere og mere af Mattrup Gods, inden Vincents Lerche i 1679 overtog godset.

Fra og med 1679 havde Mattrup i en periode på 80 år en række skiftende, borgerlige ejere. To gange kom gården endog på tvangsauktion, inden den i 1759 blev købt af juristråd Emanuel Thygesen. Emanuel Thygesen oprettede i 1759 Mattrup som såkaldt stamhus, dvs. et båndlagt gods, for sin nevø, Thyge Jesper Thygesen, der overtog Mattrup i 1764. I 1776 blev han adlet under navnet "de Thygeson".

 

Hans søn, stiftamtmand Niels Emanuel de Thygeson, overtog Mattrup i 1821. Det danske landbrug havde i tiden efter statsbankerotten i 1813 dårlige vilkår, og Niels Emanuel de Thygeson var blandt de mange godsejere, som blev hårdt ramt. Store lån og skattegæld bevirkede, at stamhuset blev opløst, og Mattrup gik på tvangsauktion i 1828.

 

Ved auktionen blev jordtilliggendet delvist splittet, men selve Mattrup blev købt af Niels Emanuel de Thygesons søn, Thyge G. C. Frederik de Thygeson, der - hjulpet på vej af bedre konjunkturer - fik gården på fode igen.

I 1851 solgte Thyge de Thygeson Mattrup til F. V. Schütte. Efter blot to år som ejer af gården solgte Schütte Mattrup til købmanden og politikeren Regnar Westenholz. Herregården har siden været i slægten Westenholz' eje, og i 2013 var gården ejet af Anders Steen Westenholz.

 

Mattrup Gods

 

Ejerrække

(1388-1420) Christen Skram

(1420-1453) Kirsten Jespersdatter Raasted gift Skram

(1453-1475) Niels Christensen Skram

(1475-1477) Kirsten Nielsdatter Skram gift Rosenkrantz

(1477-1535) Erik Styggesen Rosenkrantz

(1535-1535) Karen Eriksdatter Rosenkrantz gift Hardenberg

(1535-1565) Eiler Hardenberg

(1565-1604) Erik Eilersen Hardenberg

(1604-1604) Kirsten Eriksdatter Hardenberg gift Brahe

(1604-1616) Axel Ottesen Brahe

(1616-1640) Tyge Axelsen Brahe

(1640-1640) Anne Tygesdatter Brahe gift Daa

(1640-1646) Oluf Daa

(1646-1679) Corfitz Ulfeldt

(1679-1681) Vincents Lerche

(1681-1686) Henrik Nielsen Holst

(1686-1690) Thyger Jespersen / Tøger Pedersen Nørkier

(1690-1721) Thyger Jespersen

(1721-1723) Christian Fischer

(1723-1752) Niels Thygersen

(1752-1755) Niels Thygersens dødsbo

(1755-1764) Emanuel Thygesen

(1764-1821) Thyger Jesper Emanuelsen Thygersen

(1821-1828) Niels Emanuel de Thygeson

(1828-1851) Thyge G.C.F. Nielsen de Thygeson

(1851-1853) Frederik Vilhelm Schytte

(1853-1866) Regnar Westenholz

(1866-1878) Mary L. Hansen gift Westenholz

(1878-1883) Thomas Frederik Westenholz (søn)

(1883-1920) Regnar Asker Westenholz (halvbror)

(1920-1961) Thomas Eiler Westenholz (søn)

(1961-1979) Sven Torben Westenholz (fætters søn)

(1979-1989) Elisabeth Westenholz gift Steen-Petersen (datter)

(1989-20xx) Anders Steen Westenholz (søn)

 

Mattrup Gods

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (3 stemmer)
Siden er blevet set 5.154 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Skal Copenhagen Pride have skattepenge?


Effektiv reklame - klik her