Logo

Odden

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Odden

 

Oddens historie kan føres tilbage til 1400-tallet, hvor den isolerede herregård tilhørte den gamle vendsysselske adelsslægt Lunge. Den grundmurede vinkelbyggede hovedbygning er opført i første halvdel af 1500-tallet. Gårdens jordtilliggende blev fuldstændigt udstykket i 1945-46. I dag anvendes hovedbygningen til udstillingsformål baseret på Victor Petersens omfattende Willumsen-samling.

 

• Nordjylland, Vendsyssel, Hjørring Kommune, 14 km nord for Hjørring

Oddenvej 31, 9800 Hjørring

www.jfwillumsenodden.dk

98 97 52 02

• Udstillingsbygning, offentlig adgang

• Fonden Victor Petersens J.F. Willumsen-samling.

• 2 ha have

• Opført ca. 1520-50 over middelalderlige fundamenter 


 

Odden


• Bygningen

Herregården Odden består af tre fløje, hvoraf de sammenbyggede syd- og østfløje i to etager er opført i første halvdel af 1500-tallet, mens den lave vestfløj i bindingsværk er opført omkring 1765. En grundmuret nordfløj fra 1652 blev nedrevet i begyndelsen af 1800-tallet. Ældst er formentlig østfløjen, hvis bygherre var rigsråd Ove Lunge. Den hvidkalkede fløj har et rødt teglhængt tag, der mod nord afsluttes med en blændingsgavl, mod syd af det valmede tag, der fortsætter i sydfløjens røde tegltag. Bemærkelsesværdig er sydgavlens store blændingskors, et såkaldt patriarkkors anbragt mellem gavlens to øverste vinduer. Korset, der er slægten Lunges kendemærke (jfr. Tirsbæk ved Vejle), viser, at østfløjen må være rejst i katolsk tid.

 

Den lidt yngre sydfløj med portgennemkørsel er formentlig opført af Christoffer Lunge i 1540'erne. Den uregelmæssige bygnings murværk er markeret med firkløver- og cirkelformede blændinger. Vestgavlen følger sadeltagsafslutningen med høje fladbuede blændinger. Gavlene har tidligere været afsluttet med kamtakker, der har understreget herregårdens sengotiske præg.

 

Odden

Sydfløjens portparti. Spor i murværket mellem øst- og sydfløjen viser, at der oprindeligt har stået et trappetårn her.

 

VIGTIGE ÅRSTAL

1454 Ridderen Oluf Andersen Lunge skriver sig til Odden.

ca. 1520 Det nuværende anlæg udformes på ældre fundamenter.

1841 Kammerråd Christoph Gräbert køber Odden og moderniserer landbrugsbedriften.

1929 Jorden udstykkes til statshusmandsbrug.

1989 Indrettet til udstillingsbygning.

 

• Interiør

Oddens velbevarede indre domineres af den nuværende indretning til udstilling af den omfattende Willumsen-samling. Overalt ses de metertykke rå mure. Under østfløjen er bevaret dele af hvælvede senmiddelalderlige kælderrum.

 

• Omgivelser

Odden ligger højt på et tidligt middelalderligt voldsted med udsigt over det flade, træløse sletteland. Som navnet antyder, lå gården oprindelig på en landtunge i et af vandløb gennemskåret landskab. Mod syd indgik voldgraven i de søer og naturlige vandløb, der omgav voldstedet på de andre tre sider. I dag er det hele udtørret og jorden frasolgt. Tilbage ligger Oddens hvidkalkede mure som en torso i det åbne landskab.

 

• Historie

Odden træder ind i historien i 1454 tilhørende ridderen Oluf Andersen Lunge. Slægten hørte sammen med Banner-familien fra det nærved liggende Asdal til de førende adelsslægter i Vendsyssel.

 

Oddens bygherre, Ove Vincentsen Lunge til Tirsbæk, tilhørte de jyske adeliges inderkreds i de afgørende år omkring reformationen i Danmark. Fra sit embede som kongelig lensmand på Ålborghus avancerede han i 1520'erne til rigsrådet. I juli 1532 var han at finde mellem de fire adelsmænd, der modtog den landflygtige Chr. 2. på hans skib i København, hvor det tilbudte frie lejde blev brudt. I den følgende borgerkrig, grevens fejde, var han medlem af det ledende jyske adelsparti, der i 1534 hyldede hertug Christian som den ny konge, Chr. 3. Ved kroningsfesten i København efter reformationen og bispernes fængsling var det Ove Lunge, der den 12. august 1537 red foran dronning Dorothea med hendes krone. Ove Lunge døde i 1540.

 

Christoffer Lunge, der i 1540'erne afsluttede byggeriet på Odden, var knapt så fremtrædende. Under Den Nordiske Syvårskrig indgik han i adelsrytteriet, hvor han faldt i krigens største slag ved Svartåen, den 20. oktober 1565. Lungeslægtens efterkommere ejede dog Odden helt frem til 1740.

 

Den stabilitet, der kendetegnede Odden gennem 300 år og 14 generationers arveskift, blev afløst af en lang række skiftende ejere, der ofte misrøgtede den gamle gård og i begyndelsen af 1900-tallet prisgav den til hæmningsløs spekulation i dens jordtilliggende.

 

I 1988 købte Victor Petersen Odden og åbnede året efter J.F. Willumsens skitsesamling på Odden. I dag består det private fondsejede museum af ca. 1.200 kunstværker, der udover skitser omfatter keramik, skulpturer og godt 100 oliemalerier. Til udstillingsvirksomheden på Odden er knyttet en dynamisk venneforening af såkaldte fæstebønder, der yder »hoveri« på det jordløse gods.

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (5 stemmer)
Siden er blevet set 4.856 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Når du skal lave mad, hvad bruger du så?

Effektiv reklame - klik her