Logo

Gammel Vraa

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Gammel Vraa

 

● Region Nordjylland - Aalborg Kommune

● Adresse: Gammel Vråvej 66, 9382 Tylstrup, 98 26 13 77

● Ejer: Vraa Slotshotel ApS

● Kan kun ses udefra

● Oplevelsesøkonomi

● Opført omkring 1645, ombygget 1779. Restaureret 1975-82 og 2003

 

Gammel Vraa fik hovedgårdsprivilegier efter Grevens fejde (1535-1536). Gammel Vraa er i 2013 hotel.

Hovedbygningen ligger på et voldsted omgivet af vand til alle sider. Kernen i den nuværende hovedbygning stammer fra 1632.

 

 

Gammel Vraa

 

Hovedbygning

I 1632 blev der opført en ny hovedbygning på Gammel Vraa. Bygningen var i to etager og havde muligvis et firkantet trappetårn mod nord. Hovedfløjen var opført i grundmur, men angiveligt fandtes der en sidefløj i bindingsværk, der lige som hovedfløjen var i to etager.

 

I forbindelse med en ombygning i 1779 fik hovedbygningen sit nuværende udseende. Hovedfløjen blev reduceret til en etage, og der blev opført to sidefløje i bindingsværk - ligeledes i en etage.

 

Den hvidkalkede hovedfløj karakteriseres af en gennemgående frontspids. Hovedbygningen blev ombygget i 1998. Hovedbygningen er ikke fredet.


Andre bygninger

Avlsbygningerne er revet ned. 


 

Gammel Vraa

 

Gammel Vraa

 

Gammel Vraa

 

Gammel Vraa

 

Omgivelser

Hovedbygningen er omgivet af voldgrave med vand. Gården Ny Vraa blev udstykket fra hovedgården i 1812.

 

Historie

Gården var indtil midten af 1500-tallet en almindelig bondegård, og der vides ikke meget om Gammel Vraas tidlige historie. I middelalderen lå der en del isolerede bondegårde i området, og det er muligt, at Gammel Vraa har sit udspring i én af disse gårde. Sådanne gårde kunne være temmelig store, men så længe gården ikke var ejet af en herremand, var den blot en almindelig bondegård.

 

I forbindelse med reformationen gjorde en række nordjyske bønder oprør mellem 1534 og 1536. Oprøret, der i dag kaldes Grevens Fejde, blev slået ned, og efterfølgende konfiskerede Kronen de oprørske bønders jord og gårde. Nogle af bønderne fik senere mulighed for at købe deres ejendom tilbage, men kongen beholdt langt det meste.

 

Det er usikkert, om Gammel Vraa var en af de konfiskerede gårde. Sikkert er det imidlertid, at gården tilhørte Predbjørn Gyldenstierne, der sikrede den hovedgårdsstatus omkring 1600. Gammel Vraa var hverken Gyldenstiernes eneste eller vigtigste gård. Tværtimod ejede han en lang række herregårde rundt i landet, bl.a. Nørre Vosborg i Vestjylland.

 

Gammel Vraa synes heller ikke at have spillet nogen særligt stor rolle for de efterfølgende ejeres personlige liv. Men gården spillede naturligvis en rolle i deres økonomi, og frem mod midten af 1600-tallet blev Gammel Vraas jordtilliggende udvidet og flere fæstegårde blev lagt under den.

 

I 1642 arvede Ide Lindenov gården efter sin far, Hans Johansen Lindenov. En af de to opførte en ny hovedbygning på Gammel Vraa i 1632. Ide Lindenov blev begravet i den lokale kirke, hvilket synes at indikere, at hun har haft en tilknytning til gården. Hendes interesse for gårde gav sig under alle omstændigheder udslag i en udvidelse af jordtilliggendet, idet hun i 1685 fik kongelig tilladelse til at udvide hovedgårdsjorden med godt 34 tdr. hartkorn engareal, hvorved gårdens samlede hartkorn nåede 90 tdr.

 

Gennem flere generationer gik Gammel Vraa i arv blandt Ide Lindenovs kvindelige efterkommere, og i 1730 endte gården hos Kirstine Birgitte Bille. Hun giftede sig i 1733 med Schack Vittinghoff Holck, og ægteparret bosatte sig på gården. Kirstine Bille lod sine forældre begrave i Ajstrup Kirke og fik efterfølgende også alle sine børn døbt der. Sønnen, Burchard Georg Schack, overtog gården efter forældrenes død og gav hovedbygningen sit nuværende udseende ved en ombygning i 1779.

 

I løbet af 1800-tallet blev Gammel Vraas jordtilliggende stærkt udstykket. Hovedparcellen var i 2013 ejet af Vraa Slotshotel ApS, og hovedbygningen var indrettet til hotel.

 

Ejere af Gammel Vraa

(1600-1616) Predbjørn Gyldenstierne

(1616-1617) Jytte Podebusk Gyldenstierne, gift 1) Juel, 2) Grubbe

(1617-1624) Christian Grubbe

(1624-1642) Hans Johansen Lindenov 

(1642-       ) Ide Lindenov, gift Beck

(1642-1648) Steen Beck

(1648-1674) Ide Lindenov, gift Beck

(1674-1719) Kirsten Beck, gift Rodsteen

(1719-1730) Else Elisabeth Rodsteen

(1730-1733) Kristine Birgitte Bille

(1733-1776) Schack Vittinghoff Holck

(1776-1785) Burchard Georg Vittighof Holck

(1785-1808) Mariane Dorothea Trappaud, gift 1) Holck, 2) von der Lühe

(1808-1810) Boet efter Mariane Dorothea Trappaud

(1810-1812) Hans Svanholm

(1812-1815) Rathje Mathias Lorentzen

(1815-1819) Caroline Elisabeth Bolt, gift Lorentzen

(1819-1842) Arvingerne efter Caroline Elisabeth Bolt

(1842-1848) Arent Warelman Schönau

(1848-1853) Michael Marinus Møller

(1853-1874) Christian Frederik Bang

(1874-1907) Frederik Sophus Marius Christian Bang

(1907-1908) J.P. Nielsen og P. Buhl

(1908-       ) I. Jørgensen

(1908-1910) Wilhelm Carl Johann Adolph von Huth

(1910-       ) Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere

(1910-1918) Nicolaj Grundtvig-Sørensen

(1918-1926) Konsortium

(1926-       ) Sandager og Hansen

(1926-       ) Jydsk Landhypotekforening

(1926-1930) Jacob Nyboe

(1930-1934) J.P. Petersen

(1934-1938) H. Dahm

(1938-1943) Brødrene Nørgaard

(1943-1950) A.E. Sørensen

(1950-1968) Oluf Michael Sørensen

(1968-       ) Goldsmidt Pedersen Næstved

(1968-1970) Berg Andersen

(1970-1977) Ingolf Larsen

(1977-2005) Chris Hillingsø

(2005-2008) Heinz Launa

(2008-2009) HL Administration ApS          

(2009-       ) Vraa Slotshotel ApS v/familien Lokdam

 

Gammel Vraa

 

Gammel Vraa (i 1355 Wra, af vrå 'krog', oprindelig Vrå, eller Vrågård) er en tidligere hovedgård, der i dag er et hotel. Parken er på 10,5 hektar. Det ligger ensomt i skoven mellem markerne 16 km fra Aalborg. Herregården har en voldgrav med hængebro foran. De nærmeste byer er Sulsted og Tylstrup, der ligger 3–4 km væk. Hovedbygningen og de to sidefløje er fredet. Ejendommen ligger i Ajstrup Sogn i Vendsyssel i Aalborg Kommune i Region Nordjylland.

 

Historie

Vraa nævnes første gang i 1355. Navnet betyder "lille sted". Det var oprindelig en række gårde beboet af to fæstefamilier beliggende på randen af Store Vildmose, dengang den største højmose i Danmark. Bønderne opdrættede stude på de store enge i Store Vildmose med henblik på eksport til Nederlandene ad Hærvejen. Kongens mænd dømte bønderne til afståelse af deres gårde efter reformationen sammen med Vendsyssels klostre og oprettede en kongsgård, der i 1500-tallet var landsdelens største. Bøndernes brøde var, at de ikke kunne bevise deres uskyld under oprøret ledet af Skipper Clement.

 

Kongen solgte i omkring 1540 gården til slægten Gyldenstierne. Det blev Hans Johansen Lindenov den yngre til Hundslundkloster, som i 1620'erne begyndte at samle det store Vraa godskompleks. Den 28. december 1624 købte Lindenov Vraa af Predbjørn Gyldenstiernes svigersøn Christen Grubbe til Lystrup. Efterfølgeren blev ved med at samle gods og datterdatteren Fru Kirstine Beck, der døde i 1719, ejede foruden godset i Kjær herred: Ellinggaard med Bannerslund, Heiselt, Aas og Lengsholm, i alt ca. 840 tdr. hk. og med mølleskyld, skovskyld og tiender 2140 tdr., den største godssamling, Vendsyssel har set, siden kongen efter reformationen konfiskerede den katolske kirkes gods.

 

Ejerne har over tid haft et tæt forhold til Ajstrup kirke der ligger 3 km øst for Gammel Vraa. De var således bygherrer og ejere af kirken indtil moderne tid.

I 1812 udskiltes gården Ny Vraa, og resten af dens tilliggende udstykkedes frem til ca. 1950.

 

Udtørring af Store Vildmose

Generationer af godsejere har drømt om at opdyrke Store Vildmose ved at lave en dæmning mellem Øland og Gjøl og pumpe vandet fra Vendsyssels største å: Ryå ud i Limfjorden så mosen kunne tørre ud og blive til et stykke fantastisk landbrugsjord. Det var udviklingen omkring 1. verdenskrig med store kriser, der fik den danske regering til at vedtage at nu skulle drømmen realiseres. Dermed blev det muligt at dyrke f.eks. korn og kartofler på Gammel Vraas jorde, der en overgang fungerede som forsøgsstation.

 

Gammel Vraa

 

Bygningerne

Den nuværende toetages hovedbygning blev bygget i 1645 ved Steen Beck. Dette var 3 år efter en datter og arving til gården, Ide Hansdatter Lindenov, blev gift med den daværende finansminister Steen Beck. Man ser stadig deres initialer over indgangspartiet. Bygningen er også prydet med mange af de efterfølgende personers initialer.

 

Hovedbygningen blev ombygget og to sidefløje opført i 1779. Ajstrup kirke blev opført i en lignende stilart og med nogle af de samme initialer ved Ajstrup by 4 km øst for Gammel Vraa af de samme personer.

 

Chris Hillingsøe gjorde Gammel Vraa til et hotel i 1977 og tilførte stedet to tårne. Dette fratog stedet dets fredning da man vurderede at stedet ikke længere var tidssvarende og dermed ikke bevaringsværdigt. Der er dog stadig en bygning kaldet Waalmesterbygningen der har den højeste fredningsværdi. I år 2000 fik hotellets gæster kun 1,5 km til motorvejstilkørselen ved Tylstrup på Hirtshalsmotorvejen. Ejendomsselskabet, der ejede slottet, kom i klemme under finanskrisen. Derfor gik selskabet konkurs i november 2008 og blev sat til salg. I 2009 blev slottet solgt til Vraa Slotshotel ApS for 14 mio kr. Det firma ejes af familien Lokdam, der via kæden Danske Slotshoteller tillige ejer Store Restrup Slotshotel[1] med flere. Hotellet har nu fået navnet "Vraa Slotshotel".

 

Gammel Vraa

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (2 stemmer)
Siden er blevet set 5.394 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
1207816-02-2018 13:31:31 Lena Andersen
Hej vedrørende beskrivelsen kan jeg se en fejl (jeg arbejder på slottet) Man kan komme ind og se slottet gratis når der er åbent. Vedr det der står med en etage i hovedbygningen så kan man sige at der idag igen er to etager idet kælderen er blevet til køkken, reception og restaurant.

Afstemning
Hvem bliver vores næste statsminister?


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her