Logo

Gammel Wiffertsholm

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Gammel Wiffertsholm

 

● Region Nordjylland - Rebild Kommune

● Adresse: Wiffertsholmvej 15, 9560 Hadsund

● Ejer: Birthe Avilde Lindegaard, Flemming Chr. Ramshart Lindegaard

● Ikke offentlig. Kan ses fra vej

● Hovedgården 354 ha, godset 1263,7 ha landbrugsdrift/skovbrug.

Gammel Wiffertsholm Gods er på 871,5 ha med Ny Wiffertsholm, Sønderholt, Baisgård, Christines Minde, Lindgården og Hovskoven

● Hovedbygningen er opført 1914-15, nordfløjen opført 1948. Avlsgården genopført 1937 efter brand

 

Gården blev i 1830'erne delt i Gammel Viffertsholm og Ny Viffertsholm.

Begge gårde har siden slutningen af 1800-tallet været i familien Dinesens hænder.

Bygninger på Viffertsholm er stærkt præget af skiftende ejeres byggelyst.

Det nuværende Gammel Viffertsholm består af en tofløjet bindingsværksbygning opført i en etage.

 

 

Gammel Wiffertsholm

 

Hovedbygning

Axel Viffert lod efter oprettelsen af Viffertsholm opføre en hovedbygning på gården, men denne oprindelige hovedbygning blev i 1750'erne erstattet af et trefløjet anlæg i bindingsværk i to etager.

 

En del af denne bygning, som Christian Thestrup lod opføre efter sin overtagelse af gården er endnu bevaret. Sidefløjene brændte, men dele af hovedfløjen blev inkorporeret i den nuværende hovedbygning som Dinesen lod opføre i 1915 under ledelse af Jens Ingwersen. Man bevarede også en stentavle med Christian Thestrups og hans kones navne. Tavlen blev placeret over det nye indgangsparti.

 

Den nye hovedbygning, som Axel Dinesen lod opføre, bestod oprindeligt af en enkelt fløj i bindingsværk. I 1948 tilføjede man en kort nordfløj, også udført ved arkitekt Jens Ingwersen. Bygningen, der er opført i bindingsværk, har et rødt tegltag, der gennembrydes af markante kviste. Hovedbygningen er ikke fredet.

 

Andre bygninger

Den ældst bevarede del af de tidligere avlsanlæg på gården er en lade opført i 1630 af Enevold Seefeld og opført i 1630.

Senere ejere moderniserede avlsgården løbende, og i 1799 opførte Søren Thestrup en ny grundmuret avlsgård nord for hovedbygningen. Denne brændte imidlertid i 1937, hvorefter der blev opført et nyt trelænget anlæg nordvest for hovedbygningen i nogen afstand fra denne.

 

Anlægget er løbende blevet udbygget i løbet af 1900-tallet, og en række enkeltstående længer placerer sig nord for avlsgårdens nordlige længe.

 

I 1845 opførtes en ny hovedbygning nordøst for den eksisterende bindingsværkshovedbygning. Den enkeltfløjede bygning er i én etage, og ligger mellem hovedbygning og avlsbygning. Axel Dinesen valgte at gennemskære forpagterboligen i forbindelse med opførelsen af den nye hovedbygning, så der dannedes en vej gennem ladegården og op videre ad den anlagte lindeallé hen til den nye hovedbygning.

Forpagterboligen blev restaureret i 1955 og udvidet med en sidefløj ved arkitekt Ole Fyhn. Ingen af de ovennævnte bygninger er fredede.

 

Gammel Wiffertsholm

 

Omgivelser

Gården har været omgivet af gamle brede vandgrave, der for størstedelen blev tildækkede i Axel Dinesens tid som ejer.

Til gården hører desuden en stor have samt skov- og agerlandskab. 

Gården Ny Viffertsholm blev udskilt og frasolgt i 1835. Gammel og Ny Viffertsholm er i 2013 atter samlet under samme ejer.

 

Gården har været omgivet af gamle brede vandgrave, der for størstedelen blev tildækkede i Axel Dinesens tid som ejer.

Til gården hører desuden en stor have samt skov- og agerlandskab. 

Gården Ny Viffertsholm blev udskilt og frasolgt i 1835. Gammel og Ny Viffertsholm er i 2013 atter samlet under samme ejer.

 

Gammel Wiffertsholm

 

Historie

Efter Reformationen overtog Kronen det tidligere kirkegods i Solbjerg sogn syd for Aalborg. I 1576 mageskiftede (byttede) Kronen en del af dette gods til adelsmanden Axel Tønnesen Viffert, der overtog fire gårde i landsbyen Kyttrup. Viffert samlede gårdene og oprettede hovedgården Viffertsholm. I 1578 sikrede han sig desuden birkeretten over den nyoprettede gård, og godset blev derved en selvstændig retskreds, hvor Viffert kunne udnævne og aflønne dommerne.

 

Viffert havde en stærk tilknytning til Skåne, hvor han ejede en herregård. Han indgik i et skånsk regiment under Syvårskrigen (1563 - 1570), og i 1574 blev han medlem af rigsrådet og siden lensmand på Nyborg. Med Vifferts mange opgaver in mente er det usikkert, hvor meget tid han tilbragte på sin nye herregård.

 

Axel Viffert døde i 1580 på Malmøhus og efterlod sig ingen sønner. Det var derfor datteren Margrethe Viffert, der arvede gården. Hun bosatte sig tilsyneladende på gården. Hendes første ægtemand blev begravet i sognekirken, og sønnen Axel Urne blev i 1598 født på gården. Ved Margrethe Vifferts død i 1622 overtog Axel Urne gården, som han imidlertid overdrog til sin søster Anne Urne i 1630.

 

Anne Urne slog sig sammen med sin ægtefælle Enevold Christoffersen Seefeld ned på Viffertsholm, hvis jordtilliggende de udvidede betragteligt gennem opkøb af fæstegods. De fik ingen børn og efter Anne Urnes død i 1651 tilfaldt gården derfor Seefelds bror.

 

Broren Viffert Seefeld ejede gården til sin død i 1662, hvor han døde stærkt forgældet. Den eneste arving var søsteren Maren Seefeld, der hverken havde "…kundskab, sandhed eller fornuft…". Gården blev derfor administreret af hendes formynder, Ove Juul fra Villestrup, der overtog Viffertsholm efter Maren Seefelds død i 1678.

 

Juul døde i 1680, og arvingerne solgte gården til Laurids Kjærulf, der tidligere havde været forpagter og forvalter på Viffertsholm. Kjærulf, der var en dygtig landmand, fik samlet sig en betydelig formue. Antageligt gennem intensivt brug af fæstebøndernes hoveripligt - i hvert fald førte han en række sager imod dem og var i samtiden kendt for at være en hård herre.

 

I første halvdel af 1700-tallet blev der især på krongodset oprettet skoler for fæstebøndernes børn, og der var generelt fokus på betydningen af undervisning - også for børn af bønder. Denne opmærksomhed var formodentligt en medvirkende årsag til, at Kjærulf oprettede en skole i Solberg sogn før sin død i 1728.

 

Efter Laurids Kjærulfs død i 1728 overtog Karen Jakobsdatter Geesmann Viffertsholm frem til sin død i 1739. Derefter blev gården solgt på auktion til herredsfogeden Christian Sørensen Thestrup.

 

Thestrup, der var bondesøn, havde tjent en formue ved studehandel i Holland, og blev senere godsforvalter på Lerkenfeldt. Med købet af Viffertsholm fik Christian Thestrup nu status som godsejer, men vedblev med at være respekteret blandt sine bønder, som han støttede og rådgav. Thestrup skrev desuden værket Rinds Herreds Krønike og samlede et betydeligt bibliotek på gården.

 

Thestrups efterkommere ejede gården i tre generationer, hvor Viffertsholm på grund af gæld blev sat på auktion i 1826.

 

Den nye ejer var Hans Svanholm, der ligesom Thestrup, havde rødder i bondestanden. Han startede sit arbejdsliv som svinedreng på herregården Gudumlund, men endte altså som ejer af en herregård. Han døde ugift i 1835, hvorefter  hovedgårdsjorden blev udstykket til en ny gård, der blev kaldt Ny Viffertsholm. Den tidligere gård blev herefter kaldt Gammel Viffertsholm.

 

Broderen Laurids Svanholm arvede Gammel Viffertsholm, men døde allerede året efter. Derefter overtog sønnen Jens Svanholm gården, som han i 1880 efterlod til sin bror. Den nye ejer Laurids Svanholm ejede allerede Ny Viffertsholm, hvorved gårdene blev forenet.

 

Begge gårde blev i 1890'erne solgt til Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen, hvis efterkommere endnu ejer gårdene. Gammel Viffertsholm var i 2013 ejet af Birthe Avilde Lindegaard og Flemming Chr. Ramshart Lindegaard

 

Ejere af Gammel Wiffertsholm

(1576-1580) Axel Tønnesen Viffert

(1580-       ) Margrethe Axelsdatter Viffert, gift 1) Sehested, 2) Urne

(1580-1589) Evald Sehested

(1589-1597) Margrethe Axelsdatter Viffert, gift 1) Sehested, 2) Urne

(1597-1620) Jørgen Urne

(1620-1622) Margrethe Axelsdatter Viffert, gift 1) Sehested, 2) Urne

(1622-1634) Axel Jørgensen Urne

(1634-1643) Enevold Christoffersen Seefeld

(1643-1651) Anne Jørgensdatter Urne, gift Seefeld

(1651-1662) Viffert Christoffersen Seefeld

(1662-1678) Maren Christoffersdatter Seefeld

(1678-1680) Ove Juul

(1680-1728) Laurids Kjærulf

(1728-1739) Karen Jacobsdatter Geesmann, gift Kjærulf

(1739-1740) Anne Lauridsdatter Kjærulf, gift 1) Svane, 2) Benzon

(1740-1761) Christen Sørensen Thestrup

(1761-1764) Maren Nielsdatter Lynderup, gift Thestrup

(1764-1799) Søren Christensen Thestrup

(1799-1824) Christen Michael Sørensen Thestrup

(1824-1826) Enkefru Thestrup

(1826-1835) Hans Svanholm

(1835-1836) Laurids Hansen Svanholm

(1836-1880) Jens Lauridsen Svanholm

(1880-1890) Laurids Lauridsen Svanholm

(1890-1910) Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen

(1910-1932) Axel Wilhelm Jensen Dinesen

(1932-1964) Ida van Deurs, gift Dinesen

(1964-       ) Birthe Alvilde Axelsdatter Dinesen, gift Lindegaard

(1985-       ) Flemming Christian Ramshart Lindegaard

 

Gammel Wiffertsholm

 

Gammel Wiffertsholm er en hovedgård som er oprette af Axel Tønnesen Viffert i 1576. Gården ligger i Solbjerg Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Skørping Kommune. Hovedbygningen er opført i 1914-1915

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,2 (6 stemmer)
Siden er blevet set 6.720 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Skal Danmark have nye sikre atomkraftværker?
Effektiv reklame - klik her