Logo

Ormstrup

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Ormstrup

  

Ormstrups historie går tilbage til midten af 1300-tallet, og gården har igennem tiden haft en lang række ejere. Ormstrup hed i en lang periode Frisholt.

I 1923 blev der på Ormstrup opført en aftægtsbolig for den tidligere ejer Jens Laursen. Aftægtsboligen, der hed Frisholt, blev i 1965 købt af Poul Due Jensen og indrettet som gæstebolig for Grundfos' kunder og forretningsforbindelser. 

 

Ormstrup

Ormstrupvej 28

8850 Bjerringbro

Region Midtjylland - Viborg kommune

Offentlig adgang: Adgang til omkringliggende skov

Ejer: Minna og Niels Due Jensen / Ormstrup Gods A/S

www.ormstrupgods.dk

Telefon 86 68 19 19

Godsets størrelse: 277.00 ha

Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug og jagt/jagtudlejning

Forbindelser: Wedelslund

Ormstrup har tidligere heddet FriisholtHovedbygning

Kort før 1688 blev der - formodentligt i Christoffer Lindenovs ejertid - opført en trefløjet hovedbygning, der passede til gårdens nye status som herregård. Den nye hovedbygning var opført i bindingsværk. Midt på hovedfløjen var der opført et grundmuret tårn.

 

I 1876 lod August von Buchwald, der var en af Ormstrups mange ejere i 1800-tallet, arkitekten Theodor Sørensen, tegne den nuværende hovedbygning. Den enkeltfløjede hovedbygning, der er opført i røde mursten karakteriseres af to markante, tværstillede gavlpartier.  Bygningen var oprindeligt i én etage, men gavlpartierne har siden en ombygning i 1916 haft to etager.  

Minna og Niels Due Jensen, der har ejet gården siden 1998, har siden 1999 totalrenoveret og ombygget hovedbygningen.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.
 

Andre bygninger

Omkring 1688 var også avlsgården nyopført. Det var lige som hovedbygningen et trelænget bindingsværksanlæg.

Det nuværende anlæg består af tre længer, der åbner sig mod hovedbygningen. Det trelængede anlæg er grundmuret og renoveret omkring årtusindskiftet.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Omgivelser

Parcelgården Bredholt blev i 1912 købt af J. Laursen, der på daværende tidspunkt ejede Ormstrup. Han lagde en del af jorden under Ormstrup og oprettede 10 statshusmandsbrug.

Der ligger en del skov og plantage i området omkring Ormstrup. Da elektricitetsværket i Tange blev opført, gik en del af Ormstrups enge tabt ved dannelsen af tange Sø.

Ormstrup og Borre Skov har siden 1999 gennemgået omfattende omlægning fra nåleskov til løvskov. 

Ejerhistorie

Ormstrup blev første gang nævnt i 1348, men er formodentligt noget ældre. Således havde Laurids Hvas, der blev nævnt som ejer i 1348, formodentligt arvet gården fra sine forældre. Ormstrup var i disse tidlige år en af slægten Hvas' vigtigste gårde, og Ormstrup forblev i deres eje frem til 1515. I 1516 måtte Laurids Hvas' tipoldebørn, søskendeparret Anna og Erik Hvas, imidlertid sælge gården til Viborg Stift på grund af gæld.

 

Efter Reformationen i 1536 overtog kronen hovedparten af kirkegodset - herunder også Ormstrup. Bortset fra en kort periode omkring 1580, hvor gården i to år blev ejet af den velhavende adelsmand Hans Johansen Lindenov, forblev Ormstrup krongods frem i 1661. Kort efter enevældens indførelse solgte Frederik III (1609-1670) i 1661 Ormstrup Gods, der da omfattede 14 gårde og 4 byhuse, til rentemester Mogens Friis. Det var Mogens Friis, der var en af tidens mest indflydelsesrige og velhavende mænd, der oprettede hovedgården og gav den navnet Frisholt.

 

I 1671 oprettede Mogens Friis grevskabet Frijsenborg og baroniet Frisenvold. Frisholt indgik imidlertid ikke i hverken baroniet eller grevskabet, men blev i stedet overdraget til Mogens Friis' datter, Mette Friis, i 1672.

 

Mette Friis boede i slutningen af 1600-tallet på gården sammen med sin mand Christoffer Lindenov. Hun flyttede imidlertid fra gården før sin død i 1733, og allerede i 1720 blev bygningerne på Ormstrup beskrevet som værende i særdeles dårlig stand. Den næste ejer, etatsråd Andreas Lowsen, boede da heller ikke på gården, som han allerede i 1737 solgte til Hans Rosborg.

 

Både Hans Rosborg og sønnen, Hans Thansen Rosborg, der overtog Ormstrup i 1750, blev på egnen betragtet som bondeplagere, der ikke var modtagelige for tidens reformtanker. Hans Thansen Rosborg døde i 1779, og enken giftede sig med kammerråd Niels Ferslev. Ferslev og senere Hans Henrik Georg Halling, der købte gården i 1799, iværksatte en række tiltrængte reformer og forbedringer af godsdriften og fæstebøndernes vilkår. Under Halling blev fæstegodset bl.a. solgt til selveje, ligesom han af hovedgårdsjorden oprettede en række aflæggergårde.

 

På auktionen efter Halling i 1840 købte cand.phil. J. G. Ipsen gården, og der fulgte en periode med hyppige ejerskifter frem til slutningen af 1800-tallet. I 1888 erhvervede hofjægermester Hector Estrup gården, som han atter døbte Ormstrup. Estrup solgte i 1907 gården til Jens Laursen, der tilkøbte en del skov og hede. I 1930 overgik gården til sønnen Daniel Laursen.

 

I 1965 blev Ormstrup solgt til gartneriejer Leif Arp Hansen, der ejede godset frem til 1981, hvor det blev solgt på tvangsauktion. Efter at have haft en række skiftende ejere i slutningen af det 20. århundrede blev Ormstrup i 1998 købt af de nuværende ejere Minna og Niels Due Jensen.

 

Ejerrække

(1348-1371) Laurids Hvas

(1371-       ) Kirsten, gift Hvas

(       -1430) Laurids Hvas

(1430-1469) Per Hvas

(1430-1483) Erik Hvass

(1483-1502) Jens Eriksen Hvas

(1503-1516) Erik Jensen Hvas

(1503-1516) Anne Jensdatter Hvas

(1516-1536) Viborg Bispestol

(1536-1579) Kronen

(1579-1581) Hans Johansen Lindenov

(1581-1661) Kronen

(1661-1672) Mogens Friis

(1672-1672) Mette Friis, gift Lindenov

(1672-1697) Christoffer Lindenov

(1697-1733) Mette Friis, gift Lindenov

(1733-1737) Andreas Lowsen

(1737-1750) Hans Hansen Rosborg

(1750-1779) Hans Thansen Rosborg

(1779-1779) Anne Wassard, gift 1) Rosborg, 2) Ferslev

(1779-1799) Niels Ferslev

(1799-1839) Hans Henrik Georg Halling

(1839-1840) Boet efter Hans Henrik Georg Halling

(1840-1844) J.G. Ipsen

(1844-1845) Oline Cecilie Bruun

(1845-       ) Christopher Joachim Gotfred von Barner

(       -1855) A. Schønheider

(1855-1865) Peter B.W. Sandholt

(1865-1888) August Ditlev Friis von Buchwald

(1888-1907) Hector Estrup

(1907-1930) Jens Laursen

(1930-1967) Daniel Laursen

(1967-1983) Leif Arp-Hansen

(1983-1984) Ormstrup A/S v/a Finn Søholm Jørgensen

(1984-1991) Hans Anton Laursen

(1991-1998) Apoteksassistenternes Pensionskasse

(1998-20xx) Minna og Niels Due Jensen 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (1 stemmer)
Siden er blevet set 2.525 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Når du skal lave mad, hvad bruger du så?

Effektiv reklame - klik her