Logo

Stensmark

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Stensmark

 

Stensmark er tidligere krongods. Stensmark er en relativt ny herregård. I Pontoppidans "Danske Atlas" fra omkring 1770 blev gården således ikke regnet for en herregård.

Stensmarks hovedbygning blev opført som enkesæde i 1872.

Det var Karen Blixens bedstefar, Adolph Wilhelm Dinesen, der opførte den nuværende hovedbygning.

 

Stensmark

Stensmarkvej 22

8500 Grenå

Region Midtjylland - Norddjurs kommune

Offentlig adgang: Ingen oplysninger

Ejer: Robert Ric-Hansen

Telefon 86 32 09 07

Godsets størrelse: 228 ha

Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug

Forbindelser: Gammel Estrup, Sostrup Slot

 


Stensmark 

 

Stensmark 


Hovedbygning

Stensmark var - indtil det 20. århundrede - ikke hovedbesiddelsen for gårdens mange ejere. Derfor var der heller ikke nogen imponerede hovedbygning på gården, før Adolph Dinesen i 1872 lod opføre den nuværende hovedbygning.

 

Det var hensigten, at Stensmark skulle fungere som et såkaldt enkesæde, dvs. bolig for enken efter Katholms ejer. Den kom dog aldrig til at fungere som sådan. Adolph Dinesens hustru døde i 1874 - to år før han selv gjorde, og sønnen solgte Stensmark i 1909.

 

Stensmarks hovedbygning er en enkeltfløjet bygning i én etage over en høj kælder. Den historicistiske rødstensbygning er rigt udsmykket med mange murede detaljer ved sokler, vinduesindfatninger og sålbænke. Mod gården er der opført et tårn med spir, mens der mod haven er opført en kort fløj i midtaksen. Fløjen er i to etager. Som den øvrige hovedbygning har fløjen et skiferbelagt mansardtag.

Hovedbygningen er ikke fredet i 2012.

 

Andre bygninger

Stensmark har et trefløjet avlsanlæg, der sammen med hovedbygningen lukker sig om gårdspladsen. Det grundmurede avlsanlæg er opført i 1923-1924 af Robert Ric-Hansen, og alle bygningerne har eternittag.

En tidligere smedje fra 1927 såvel som en vognport fra samme år er bevaret. Begge bygninger er i lighed med avlsanlægget rødkalket og udstyret med eternittag.

Ingen af bygningerne er fredede i 2012.


Stensmark

 

Omgivelser

Indkørslen til Stensmark er markeret af en allé.

Se mere HER 


Stensmark 


Ejerhistorie

Stensmark blev første gang omtalt i 1231 i Valdemar Sejrs (1170-1241) såkaldte Jordebog. Jordebogen gav en oversigt over alt Kronens gods og de indtægter og afgifter, der var forbundet hermed.

 

I 1441 forlenede Christoffer af Bayern (1416-1448) Stensmark til Otte Nielsen Rosenkrantz, der ejede de nærliggende herregårde Hevringholm og Bjørnholm. Stensmark forblev under familien Rosenkrantz' kontrol de følgende mange generationer. Således overtog såvel Otte Nielsens søn, Erik Ottesen Rosenkrantz, som sønnesønnen, Niels Eriksen Rosenkrantz, forleningen af gården og i 1558 var gården pantsat til medlemmer af slægten Rosenkrantz.

 

Efter at kongen havde indløst pantet i Stensmark, overgik gården kortvarigt til Grenaa by, inden Frederik II (1534-1588) i 1538 mageskiftede gården til Erik Lykke fra Skovgård til gengæld for to ålegårde. Erik Lykkes søn, Falk Lykke, ejede foruden Stensmark og Skovgård også Bollerup. Som mange andre danske adelsmænd ejede Falk Lykke en del godser i Skåne, der frem til 1658 var dansk. Falk Lykke tilbragte en stor del af sit liv netop i Skåne, hvor han var lensmand først på Gotland og senere i Lund. Måske var hans langvarige ophold i Skåne baggrunden for, at han valgte at mageskifte Stensmark bort til Hans Seefeld fra den nærliggende Herregård Sostrup.

 

Stensmark indgik ved mageskiftet i Sostrups hovedgårdstakst, skønt markerne blev lejet bort til godset fæstebønder. Stenmarks nye ejer, Hans Seefeld, var efter sigende en stor spillefugl, der satte store dele af sin velstand overstyr ved spillebordet. Disse samtidige rygter havde tilsyneladende ikke hold i sandheden, men faktum var, at Seefeld i 1612 måtte sælge Sostrup - og dermed også Stensmark - til rigsråd Jørgen Skeel fra Ulstrup og Gammel Estrup.

 

I 1725 oprettede Christen Scheel - Jørgen Skeels oldesøn - grevskabet Scheel, hvori Stensmark, sammen med bl.a. Sostrup, Skærvad og Karmark indgik. Grevskabet blev opløst allerede i 1807, idet den daværende greve, Jørgen Scheel, på ganske få år formøblede hele sin formue - og mere til. Staten overtog i 1814 såvel Stensmark og Sostrup m.m. og der blev nedsat en kommission, der skulle udrede grevskabet økonomi. Endnu før kommissionen i 1833 afsluttede sit arbejde, solgte staten i 1829 Stensmark, Sostrup, Skærvad m.m. til Jacob von Benzon, der oprettede stamhuset Benzon af sine nyerhvervelser.

 

Landbruget havde vanskelige vilkår i begyndelsen af det 19. århundrede, og Benzons investering kunne ikke forrente sig. I 1839 måtte staten atter lade oprette en kommission, der skulle undersøge stamhusets økonomi og udrede restancerne. Stensmark blev udskilt af Benzon og fik tillagt hovedgårdsprivilegier. Gården blev samme år solgt til O.A. la Cour, der var medlem af De rådgivende stænderforsamlinger. I 1845 solgte Otto August de la Cour Stensmark til sin svigersøn Niels Peter de la Cour. la Cour solgte i 1855 Stensmark til Adolph Wilhelm Dinesen fra det nærliggende Katholm.

 

I 1909 solgte Adolph Wilhelm Dinesens søn, Wentzel Laurentzius Dinesen, Stensmark til et konsortium, der kort tid efter solgte gården videre. Efter et par hurtige ejerskift blev gården i 1919 solgt til Robert Ric-Hansen, hvis familie stadig ejede Stensmark i 2011.

 

Ejerrække

(1231-1441) Kronen

(1441-1485) Otte Nielsen Rosenkrantz

(1485-1503 Erik Ottesen Rosenkrantz

(1505-1538) Niels Eriksen Rosenkrantz

(1538-1575) Kronen

(1575-1585) Erik Lykke

(1585-1586) Malt Eriksen Lykke

(1586-1599) Jacob Seefeld

(1599-1608) Sophie Bille, gift Seefeld

(1608-1612) Hans Jacobsen Seefeld

(1612-1631) Jørgen Christensen Skeel

(1631-1640) Jytte Eskesdatter Brock, gift Skeel

(1640-1688) Christen Jørgensen Skeel

(1688-1695) Jørgen Christensen Skeel

(1695-1731) Christen Jørgensen Skeel

(1731-1786) Jørgen Christensen Scheel

(1786-1823) Jørgen Jørgensen Scheel

(1823-1829) Den danske stat

(1829-1839) Jacob von Benzon

(1839-1845) Otto August de la Cour

(1845-1855) Niels Peter de la Cour

(1855-1876) Adolph Wilhelm Dinesen

(1876-1909) Wentzel Laurentzius Dinesen

(1909-1912) Konsortium

(1912-1915) Forskellige Ejere

(1915-1917) I.P. Møller

(1917-1918) Konsortium

(1918-1919) Lauritzen / Wester

(1919-1956) Robert Ric-Hansen

(1956-1980) Albert Ric-Hansen

(1980-2005) Robert Ric-Hansen

(2005-20xx) Robert Ric-Hansen

 

Stensmark er et gammelt krongods, nævnt første gang i 1231 i Valdemar Sejrs jordebog. Gården ligger ved Fornæs i Hammelev Sogn i Norddjurs Kommune. Hovedbygningen er opført i historicisme i 1872 i én etage med kælder og tårn og blev fra 1876 brugt som enkesæde.

Stensmark hørte ifølge Valdemar Sejrs Jordebog til Kronens gods og var forlenet bort indtil 1575, da kongen mageskiftede den hele gård med 10 ålegårde til Erik Lykke til Skovgård. Hans søn Falk Lykke mageskiftede Stensmark til Sostrup (Benzon), hvorefter gården (1726: 41 tønder hartkorn) lå under grevskabet Scheel og senere under stamhuset Benzon. Herfra blev den solgt 1839 med rettigheder som fri hovedgård til Otto la Cour til Timgård, der 1845 solgte den til svigersennen N.P la Cour, som 1855 solgte den til major Adolph Wilhelm Dinesen til Katholm. Han døde 1876, hvorefter hans søn, W.L. Dinesen til Katholm tog over.

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (3 stemmer)
Siden er blevet set 2.618 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Statsministeren får job i udlandet siger rygterne.


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her