Logo

Udstrup Hovedgård

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Udstrup Hovedgård

 

I over hundrede år var Udstrup ejet af baronerne fra godset Rysensteen. 

Navnet kendes fra 1424 som Wdstrop, af mandsnavnet gammeldansk Ugot og -torp.

I 1800-tallet blev der etableret et mejeri på gården. Udstrups hovedbygning blev bygget i 1784. 

Udstrup, hovedgård ved Nissum Fjord 2 km øst for Sønder Nissum. Den er nævnt 1424 og var 1669-1776 under Rysensteen. Den lave, trefløjede hovedbygning er ligesom en del af avlsgården opført i 1784. Jorderne er delvis tilkøbt fra den nærliggende Pallisbjerg.

 

Udstrup Hovedgård

Udstrupvej 3

6990 Ulfborg

Region Midtjylland - Holstebro kommune

Offentlig adgang: Kan ses fra vej

Ejer: Henry Halkjær Toft

Godsets størrelse: 359 ha + andet: 35 ha

Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug

Forbindelser: Rysensteen 

 


Udstrup Hovedgård 

 

Hovedbygning

Udstrups hovedbygning blev opført i 1784 i Jens Tangs tid. Den enetages bygning har tre fløje og er bygget på en lav sokkel. Murene var tidligere rødkalket, men gården står i 2013 med blankt rødstensmurværk og tegltag.

Det er en beskeden bygning, der karakteriseres af hovedfløjens midterrisalit, dvs. det fremspringende midterparti. Risalitten afsluttes af en rundet fronton - og samme motiv genfindes i den portal, der omgiver hoveddøren.

Hovedfløjens gavle er halvvalmede, men sidefløjene blev i slutningen af 1800-tallet udstyret med kamtakkede gavle. En udløberfløj er blevet tilføjet vestfløjen formodentligt omkring 1939.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

 

Udstrup Hovedgård 

 

Udstrup Hovedgård 

 

Udstrup Hovedgård 

 

Udstrup Hovedgård 

 

Andre bygninger

Samtidig med hovedbygningen opførte Tang i 1784 en trelænget avlsgård, der sammen med hovedbygningen udgjorde et lukket gårdsrum. Avlsbygningen blev ombygget i 1905, og den vestlige længe er siden blevet revet ned.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Omgivelser

Der er bevaret rester af en lindeallé fra 1700-tallet, ligesom der findes spor af en jordvold omkring hovedbygningen. 

 

Ejerhistorie

Udstrup blev første gang omtalt i forbindelse med et skifte i 1424. Det er dog først fra og med 1473, der kan knyttes en ejer - Jens Spend - til gården. Spends efterkommere ejede gården frem til slutningen af 1500-tallet. Blandt de mest prominente ejere i denne periode var bl.a. Mogens Juel, der ejede gården i første halvdel af 1500-tallet. Han var lensmand i Ulfborg og Hind Herreder og deltog bl.a. i den rigsdag, der i 1536 vedtog gennemførelsen af reformationen.

 

Omkring 1600-tallet gled gården ud af slægtens eje, og der fulgte en periode med skiftende ejere, inden gården i 1669 blev købt af Henrik Ruse. Ruse var en tyskfødt officer og ingeniør. I belønning for sit arbejde for kronen modtog han i 1664 såvel adelskab som Bøvling Slot. I 1671 oprettede han som en af de første i Danmark et baroni og tog navnet Rysensteen.

 

Udstrup indgik ved Rysensteens overtagelse i et større godskompleks, og gården var ikke ejerslægtens hovedsæde, men blev i stedet drevet af skiftende forpagtere. I sidste halvdel af 1700-tallet var gården i særdeles dårlig stand. En oversvømmelse i 1763 havde skadet jorden betragteligt, og bygningerne var forsømte. Indtægterne fra bortforpagtningen var da også ganske lave, og det har muligvis været en medvirkende årsag til, at Udstrups ejer, Christian Frederik Juel, solgte gården til Jens Tang i 1776.

 

Jens Tang var tidligere forpagter på Udstrup. Ifølge historien troppede han en morgen op på Rysensteen for at købe Udstrup. På grund af Tangs sympatiske væsen tilbød Juel ham efter sigende gården for blot 28.000 daler, på trods af at Tang havde budt 30.000.

 

Tang finansiererede købet gennem frasalg af Udstrups fæstegods. I løbet af ganske få år reducerede han Udstrups fæstegods fra 260 til 12 tdr. htk. Fæstegårdene blev solgt til ganske favorable priser, og mange af godsets fæstebønder fik mulighed for at blive selvejerbønder.

Efter Tangs død 1789 fulgte atter en periode med hyppige ejerskifter, og Udstrups hovedgårdsjord blev kraftigt reduceret gennem udstykninger og frasalg.

 

I 1819 blev Niels Schack Jensen den første af fire generationer Jensener på Udstrup, da han købte gården på auktion. I midten af 1800-tallet forbedredes forholdene for landbruget, hvilket også mærkedes på Udstrup. Schack Jensens søn, Hans Windfeldt Jensen, der var en dygtig landmand, greb muligheden og oprettede efter sin overtagelse af gården en mølle på Udstrup.

 

Næste generation på gården, Knud Markus Jensen, omlagde gårdens drift til malkekøer og etablerede et herregårdsmejeri på Udstrup. Mejeriet opkøbte mælk fra områdets bønder, men kunne ikke klare sig i konkurrencen med de andre mejerier, der efterhånden blev etableret på egnen. Udstrup opretholdt en drift til eget brug indtil 1903, hvor der blev oprettet et andelsmejeri i sognet.

 

Slægten Jensen måtte modvilligt opgive gården, da landbrugskrisen i mellemkrigstiden gjorde det umuligt for dem at opretholde driften. I 1932 blev gården solgt på auktion til H. K. Møller. Ved Møllers død i 1959 blev enken, Jenny Dorthea Møller, på gården.

I 2013 er gården ejet af Henry Halkjær Toft.

 

Ejerrække

(1424-1473) Jens Spend

(       -       ) Mogens Spend

(       -       ) Ellen Spend, gift Juel

(1491-1501) Palle Iversen Juel

(1506-1543) Mogens Juel

(1543-1585) Palle Juel

(1543-1585) Christen Juel

(1585-1607) Anne Lunge, gift 1) Juel og 2) Sehested

(1607-1609) Thomas Maltesen Sehested

(1616-       ) Else Krag, gift Lunov

(       -1630) Christoffer Gersdorff

(1630-       ) Jens Hermansen Juel

(1638-1649) Ide Lange, gift Juel

(1649-1669) Erik Qvitzow

(1669-1679) Henrik Ruse, adlet Rysensteen

(1679-       ) Johanne Marie Rystensteen, gift Juul-Rysensteen

(1679-1690) Christian Juul-Rysensteen

(1690-       ) Ove Henrik Juul

(1729        ) Ida Anne Rantzau, gift Juul

(       -1769) Otto Henrik Juul

(       -1776) Christian Frederik Juul

(1776-1789) Jens Tang

(1789-1801) Mand Andersen Kyttrup

(1801-1807) C.A. Wesenberg

(1807-1811) C. Husted

(1807-1811) Lars Sørensen

(1807-       ) Søren Borck

(       -1811) Kirsten Marie Øllegaard, gift Borck

(1811-1819) J.P. Fuglsang

(1819-1845) Niels Schack Jensen

(1845-1880) Hans Windfeldt Jensen

(1880-1925) Knud Markus Jensen

(1925-1932) Hans Adolf Jensen

(1932-       ) H.K. Møller

(1959-       ) Jenny Dorthea Møller

(2000-20??) Henry Halkjær Toft


Udstrup Hovedgård 

Livet på Udstrup for op til 200 år siden bliver fortalt levende i Ulfborg-Vemb Arkivs årsskrift - her folk på gården i 1910. Affotografering fra årsskriftet

 

Krønike fortæller egnens historie

 

Vi er næsten 200 år tilbage, når Hans Windfeldt Jensen fortæller om sit liv og sin opvækst på hovedgården Udstrup ved Nissum Fjord.

 

Hans Windfeldt Jensen er født i 1919, og han var kun et år gammel, da hans forældre flyttede fra Ribe til Sdr. Nissum, hvor de havde overtaget den store gård, Udstrup, med de takkede gavle, som ligger ned mod Felsted Kog - altså den sydlige del af Nissum Fjord.

Hans Windfeldt husker mange interessante detaljer og oplevelser helt fra han som tre-årig blev kastet af et føl og kom til skade - til hvordan gården blev omkranset af vand ved en stormflod i 1925.

 

Han fortæller levende, hvordan han som otte-årig var med sin far i kane for at købe heste og får i Lemvig - og hvordan de sneede inde i flere dage under en snestorm. Som tolvårig gik han alene hele turen til Ribe med fire køer, som skulle sælges - med overnatninger på landevejskroer og skrækken for tyve.

 

Hvert år dykker medlemmerne af Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv ned i de lokale historier, som bliver gengivet i arkivets årsskrift. Faktisk blev Hans Windfeldt Jensens erindringer trykt i arkivets årsskrift i 1988, men de er genoptrykt, efter arkivet i 2014 modtog et stort antal fotos fra Udstrup og hans familie.

 

Hans Windfeldt fortæller også anekdoten om sin alenetur som 15-årig, hvor han drev fire køer til København, hvor de skulle sælges. Om de mennesker han møder, og hvor han blev drukket fuld undervejs.

 

Da han er 18 år, dør moren, og faren er alene med de otte børn, hvoraf den mindste kun er et år.

Syv år senere dør også faren, og Hans overtager gården, og vi får fortalt, hvordan han bygger et mejeri og driver gården de kommende år.

Hans Windfeldt var en markant personlighed på egnen, og han fortæller mange andre historier fra sognet og Vestjylland og giver en meget fin indblik i datidens forhold.

 

Byens gamle marked

Årsskriftet fortæller også de 175 års historie om Ulfborg Marked - og med mange fotos fra en tid med masser af handel, gøgl og underholdning.

Historien bliver også fortalt om opbygningen af stationsbyen Vemb, og om folk der har boet i de forskellige huse, er også med i det 29. årsskrift fra arkivet.

Vi kommer også op til nutiden i fortællingen om byens urmagere og herunder Urmager Sørensen.

Årsskriftet bliver solgt i forskellige butikker i især Ulfborg og Vemb.

 


Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (3 stemmer)
Siden er blevet set 3.779 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Når du spiser take-away, hvad er det så?


Effektiv reklame - klik her