Logo

Vindumovergaard

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Vindumovergaard 


I 1537 begyndte den daværende ejer af Vindum Overgaard at flytte landsbyen Vindum, så han kunne samle jorden omkring hovedgården. Efter Vindum Overgaards ødelæggelse under Trediveårskrigen blev gården genopført af Anders Bille i 1653.

I starten af 1800-tallet kom Vindum Overgaard i hænderne på to af datidens mest kendte herregårdsslagtere, der udstykkede og solgte godsets jord.

Vindum Overgaards avlsbygninger brændte i 1941.

 

Vindumovergaard

Vindumovergaardsvej 6

8850 Bjerringbro

Region Midtjylland - Viborg kommune

Offentlig adgang: Ingen oplysninger

Ejer: Hans Christian de Neergaard

Telefon 51 57 25 56 / 51 57 25 55 / 86 68 11 10

www.vindumovergaard.dk - mail@vindumovergaard.dk

Godsets størrelse: 412 ha

Funktion: Ingen oplysninger

Forbindelser: Karmark 

 


Vindumovergaard 

 

Vindumovergaard

 

Hovedbygning

Oprindeligt var Vindum Overgaard ikke meget større end de resterende gårde i landsbyen Vindum. Hovedgården blev samlet og udskilt fra landsbyfælleskabet i 1500-tallet, men efter gårdens ødelæggelse i 1629 under Trediveårskrigen blev gården genopført og moderniseret. Anders Bille gik imod datidens skik og gjorde selve avlsgården til det centrale i nybygningerne.

 

Øst for Vindum kirke opførte Anders Bille et trefløjet anlæg i grundmur, hvor den sydlige og nordlige længe endnu består. Den nuværende hovedbygning er den sydlige fløj. Oprindeligt var et mindre trefløjet bindingsværksanlæg tænkt som hovedbygning.

 

Allerede i slutningen af 1600-tallet måtte denne bygning opgives til beboelse, hvorfor avlsgårdens sydlige længe indrettedes til beboelse for forpagteren, og den udgjorde herefter frem til nutiden Vindum Overgaards hovedbygning.

 

I begyndelsen af 1900-tallet blev bygningerne renoveret, men Anders Billes gamle gård står endnu. I 1943 blev hovedbygningen istandsat og fik vinterhave og terrasse mod syd.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

 

Andre bygninger

Den østlige fløj i Anders Billes ladegård er for længst nedbrudt og en mindre fløj opført i dens sted.

Dele af avlsgården nedbrændte i 1941 og blev genopført i 1943.

Fredningsstatus 2013: Avlsgården er ikke fredet.

 

Omgivelser

Med hjælp fra Hedeselskabet blev markerne i 1943 drænet for vand, så et moderne landbrug kunne etableres.

 

Ejerhistorie

Hartvig Limbek blev ejer af Vindum Overgaard fra 1486 gennem sit ægteskab med Mette Hansdatter. Hartvig Limbek var en meget driftig herremand, der i eftertiden er blevet betegnet som ond og grådig. Det skyldes nok især, at han slog hårdt ned på fæstebøndernes træhugst i Vindum Skov. Om Hartvig Limbeks begravelse blev det fortalt, at kisten ikke ville i jorden. Først da man tog hans lig ud af kisten og smed det ned i hullet, kunne han begraves. Historien illustrerer tydeligt, hvor forhadt han var af områdets bønder.

 

Efter Hartvig Limbeks enkes død i 1534 begyndte en række komplicerede retssager og stridigheder mellem arvingerne. Som andre herregårde blev Vindum Overgaard delt mellem flere panthavere. En del af gården gik til Hartvig Limbeks datter og hendes mand, Johan Bagge. Deres datter blev gift med Mads Grøn, og deres del af gården gik videre til deres søn. En anden part var i Jep Bruns besiddelse. Han var gift med et barnebarn til Hartvig Limbek, og han foretog et arveskifte med de øvrige arvinger i 1545 - dog således at Mads Grøn beholdt sin del af gården. Først omkring år 1600 var familien Brun blevet eneejere til Vindum Overgaard. De har formodentlig også ejet det meste af bøndergodset i landsbyen.

 

Jep Brun må regnes som den egentlige skaber af Vindum Overgaard. Han havde allerede bosat sig i Vindum i 1520, og da han opnåede ejerskab til Vindum Overgaard, begyndte han en omfattende flytning af landsbyen Vindum. I tidsrummet 1537-1554 flyttede han byen ca. en halv km syd for kirken, hvor den ligger i dag. Hermed lykkedes det ham at samle jorden omkring hovedgården og adskille hovedgården fra det øvrige landsbyfællesskab.

 

I 1629 blev Vindum Overgaard fuldstændigt ødelagt i forbindelse med Trediveårskrigen (1618-1648). Først i 1653 begyndte genrejsningen af gården for alvor. Den daværende ejer var Anders Bille. Han var den øverstbefalende for den danske hær - også kaldet rigsmarsk - og han satte et stort præg på Vindum Overgaard.

 

Anders Bille havde deltaget i Christian IV's (1577-1648) krige, både Kejserkrigen (1623-1629) og den efterfølgende Torstensonkrig (1643-1644). Da Første Karl Gustav Krig brød ud i 1657, var Anders Bille øverstbefalende for de danske tropper i Holsten. Efter at have erobret Bremen måtte han dog trække tropperne tilbage til Fredericia. Da svenskerne senere stormede fæstningen, blev han hårdt såret. Anders Bille døde et par uger senere i svensk fangenskab.

 

Op gennem 1700-tallet havde Vindum Overgaard mange skiftende ejere. Udskiftningen af landsbyens jorder begyndte i 1780 og forløb fredeligt. Traditionelt var landsbyens jord blevet dyrket i fællesskab. Med udskiftningen af jorden blev den enkelte bondes jord samlet og hans gård flyttet fra landsbyen og ud til den nye jord. Da gårdene på denne måde havde fået samlet jorden omkring hver gård, kunne fæstegårdenes overgang til selveje tage fart.

 

På Vindum Overgaard blev overgangen til selveje intensiveret i begyndelsen af 1800-tallet under ejerne Johan Conrad Schuchardt og fortsatte under Hans Jørgen Ring Fønss. De var nogle af tidens mest markante herregårdsslagtere. En herregårdsslagter opkøbte godser, frasolgte fæstegodset og udstykkede hovedgårdsjorden i mindre lodder, som solgtes til højstbydende. Disse godsslagtninger eskalerede op gennem 1790'erne, men fik en brat slutning med statsbankerotten 1813.

 

Efter opsplitningen af Vindum Overgaard solgtes hovedparcellen til Niels Christian Gjørup, og de følgende 100 år havde gården mange skiftende ejere. Siden 1943 har familien de Neergaard ejet Vindum Overgaard.

 

Ejerrække

1428-        ) Johanne Hansdatter Podebusk, gift Nielsen

(       -1468) Hans Mathiasen

(1468-       ) Birgitte Maltesdatter, gift Mathiasen

(       -1518) Hartvig Limbek

(1518-1537) Mette Hansdatter, gift Limbek

(1537-1556) Jep Brun

(1537-1543) Johan Bagge

(1543-       ) Mads grøn

(       -       ) Iver Grøn

(1556-       ) Mourids Brun

(       -1629) Hartvig Brun

(1629-1632) Mourids Brun

(1629-1632) Herman Brun

(1629-1632) Johanne Brun

(1629-1632) Anne Brun

(1632-1648) Iver Christoffersen Lykke

(1648-1657) Anders Bille

(1657-1696) Jørgen Skeel

(1696-1698) Erik Skeel

(1696-1698) Mogens Skeel

(1696-1698) Albert Skeel

(1696-1700) Anders Skeel

(1700-1708) Christen Kraup

(1708-1755) Janus de Friedenreich

(1755-1759) Anna Margrethe de Lindes, gift Friedenreich

(1759-1764) Carl Gotfried Irminger

(1764-1779) Mette Dorothea Friedenreich, gift Irminger

(1779-1780) Cathrine Marie Foss, gift Stenfeldt

(1780-1787) Mathias Hansen Steenfeldt

(1787-1794) Thomas Thomsen

(1794-1804) Jean Arnold Fischer

(1804-1806) Niels Secher

(1806-1819) Johan Conrad Schuchardt

(1819-1827) Hans Jørgen Ring Fønss

(1827-1834) Niels Christian Gjørup

(1834-1840) V.F. Buurmeister

(1840-1853) J.M.B. Jürgensen

(1853-1859) A.V. Nohr

(1859-1868) J. Christian J. Holm

(1868-1887) Herman J.C. Rendtorff

(1887-1888) P. Jensen

(1888-1900) A.G. Pedersen

(1900-1912) Johan Martin Christoffer Ankerstjerne

(1912-1943) Heinrich C.J.H. von Rømer-Bruhn

(1943-1993) Aage de Neergaard

(1993-20xx) Hans Christian de Neergaard


Vindumovergaard 

 

Vindum Overgård er en hovedgård i Vindum Sogn, i det tidligere Middelsom Herred, Bjerringbro Kommune, Viborg Amt, nu i Viborg Kommune. Gården ligger sammen med Vindum Kirke lidt nordvest for landsbyen Vindum, ca. 5 km vest for Bjerringbro, og 3 k. nord for Tange. Gårdens historie går tilbage til slutningen af 1400-tallet.

I 1648 blev den overtaget af rigsmarsk Anders Bille, der stod for opførelsen af en trefløjet ladegård, hvis sydfløj omkring 1677 blev ombygget til den hovedbygning der er der i dag. Det er en grundmuret, hvidkalket bygning med kamtakkede gavle og frontispice. En fløj mod syd er bygget i 1800-tallet som aftægtsbolig.

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (3 stemmer)
Siden er blevet set 3.019 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Regeringen, hvem har gjort det bedst?
Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her