Logo

Hesselmed

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Hesselmed

 

● Region Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Varde Kommune

● Adresse: Hesselmedvej 8, 6840 Oksbøl

● Ejer: Iben Vang Slaikjær, Steen Anholm Slaikjær

● Ikke offentlig

● Til den gamle hovedbygning hører der i dag ca. 5 ha parkanlæg.

● Hovedbygningen er opført 1745 efter brand, sidefløj opført 1833. Ladegården brændt i 1774 og 1858, nedrevet 1921


Tidligere var Sydvestjylland karakteriseret af jævne og beskedne herregårde. I dag er der ikke mange herregårde tilbage, men Hesselmed er en af de få herregårde, der overlevede godsslagtningerne i slutningen af 1700-tallet.

Gårdens navn betyder eng med hasselbusk.

 


 

Hesselmed

 

Hovedbygning

Jens Juel lod i 1532 opføre en ny hovedbygning på Hesselmed. Jens Juels hovedbygning brændte i 1745, og i 1770'erne fik Søren Rygaard opført en ny hovedbygning på Hesselmed.

Rygaards hovedbygning var en beskeden, enkeltfløjet bygning i én etage. Midt for hovedbygningen blev der opført en frontspids. 

I 1833 blev der opført en enkelt sidefløj mod vest, hvorfor den nuværende hovedbygning er et tofløjet anlæg.

 

Vestfløjen blev affredet i 2011, idet renoveringer i løbet af det 20. århundrede ikke havde tilgodeset bygningens arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier. Hovedfløjen er fortsat fredet.

 

Hesselmed

 

Andre bygninger

Avlsbygningerne brændte ned i 1774 og igen i 1858. Anlægget blev revet ned efter Hesselmeds udstykning i 1921, og der er i dag ingen avlsbygninger på Hesselmed.

 

Omgivelser

Hovedbygningen er omgivet af et firesidet, tørt voldanlæg, som stadig fremstår nogenlunde intakt.

Der findes desuden en række gamle linde- og kastanjetræer. Voldanlægget er fredet.

 

Hesselmed

 

Historie

 I 1525, hvor Hesselmed første gang blev omtalt, var gården ejet af adelsmanden Jens Juel. Jens Juel var gennem sit ægteskab med Vibeke Lunge gift ind i en af de såkaldt uradelige slægter, dvs. en slægt, der kunne føre sine rødder tilbage til tiden før reformationen.  

 

I 1552 overtog sønnen, Vincents Juel, Hesselmed. Vincents Juel var gift to gange, og gennem begge ægteskaber konsoliderede og styrkede han sin egen velstand og position, sådan som det var skik og brug. Hans første hustru var Elline Gøye, der var datter af en af tidens største godsbesiddere, rigshofmesteren Mogens Gøye. Elline Gøye lod i 1552 udarbejde "Fru Eline Gøyes Jordebog",der er en af de vigtigste kilder til dansk adels- og godshistorie i 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet. Hans anden hustru var Elsebe Svave, der var datter af adelsmanden og rigsråden Peder Svave, der havde tætte bånd til hoffet.

 

Vincent Juel og Elsebe Svaves søn, Peder Juel, var kun to år, da hans far døde i 1579. Det var først efter skolegang på Herlufsholm og den obligatoriske europæiske dannelsesrejse, at Peder Juel flyttede ind på Hesselmed omkring 1600. I 1604 giftede han sig med rigsråd Predbjørn Gyldenstiernes datter, Jytte Gyldenstierne. I den forbindelse overtog han Gjorslev efter sin mor og solgte kort tid efter Hesselmed til Christen Lange.

 

Christen Lange tilhørte den gamle vestjyske adelsslægt Lange-Munk. Han blev først gift i en sen alder, og da han døde omkring 1657, var ingen af hans fire børn myndige. Langes børn solgte i 1684 deres arvelodder til Anders Nielsen og Niels Nielsen, og de næste 38 år ejede de i fællesskab Hesselmed.

 

Mellem 1716 og 1722 købte Christen Sørensen Rygaard, der tidligere havde været forpagter på Bramminge, ad to omgange hele gården. Christen Sørensen Rygaard døde i 1722 og efterlod Hesselmed til sønnen Søren Christensen Rygaard

 

Søren Rygaards enke, Dorthe Margrethe Rosenborg, oprettede Den Hesselmedske Land-Almuebibliotek og dekreterede i sit testamente, at bøndergodset ved hendes død skulle sælges til fæstebønderne, mens hovedparcellen med tilhørende mølle skulle sælges til Hesselmeds forpagter Søren Hansen, som købte gården i 1809.

 

Søren Hansens svigersøn, I. V. Stockholm, overtog gården i 1845, og Hesselmed forblev i familiens eje frem til 1921.

I 1921 blev hovedparten af Hesselmeds jordtilliggender købt af Ribe Amts Udstykningsforening, mens Windfeld blot beholdt hovedbygningen og smule jord.

 

I det 20. århundrede har hovedparcellen haft en række skiftende ejere - herunder Blåvandshuk Kommune - og har bl.a. været hvilehjem.

I 2011 ejedes gården af Iben Vang Slaikjær og Steen Anholm Slaikjær.

 

Ejere af Hesselmed

(1500-1525) Niels Juel

(1525-1552) Jens Juel

(1552)         Vibeke Lunge, gift Juel

(1552-1579) Vincents Juel

(1579-1606) Elsebe Svave, gift Juel

(1606-1609) Peder Juel

(1609-1657) Christen Lange

(1657-1684) Christen, Barbara, Anna og Ide Lange (børn af foregående)

(1684-1708) Anders Nielsen & Niels Nielsen

 

Anders Nielsens anpart

(1708-1717) Hedevig Elisabeth Hvas

(1717-1722) Ole Krabbe

 

Niels Nielsens anpart

(1708-1716) Johannes Müller (parthaver, dattersøn af Niels Nielsen)

(1716-1722) Christen Sørensen Rygaard (parthaver – køber Johannes Müllers part)

 

(1722-1722) Christen Sørensen Rygaard (eneejer)

(1722-1769) Søren Christensen Rygaard (søn)

(1769-1771) Dorthe Margrethe Rosenberg (enke)

(1771-1786) Christian Hansen (ny ægtemand)

(1786-1809) Dorthe Margrethe Rosenberg (enke – 2. gang)

(1809-1835) Søren Hansen

(1835-1845) Enkefru Hansen (?)

(1845-1873) I.V. Stockholm (svigersøn)

(1873-1898) J.S. Windfeld (svigersøn)

(1898-1921) Jens V.S. Windfeld (søn)

(1931-1942) Enkefru Windfeld – senere gift Nissen

(1942-1955) Janus Andreassen,

(1955-1979) Karl Verner Larsen

(1979-1987) Blåvandshuk Kommune

(1987-2003) Merete Haaning

(2003-2006) Blåvandshuk Kommune

(2006-20xx) Iben Vang Slaikjær og Steen Anholm Slaikjær

 

Hesselmed

 

Hesselmed er en herregård i Ål Sogn i det tidligere Ribe Amt. Gårdens første kendte ejere var adelsslægten Juel i begyndelsen af 1500-tallet. Den nuværende hovedbygning er opført i 1745 efter en brand, der havde lagt det gamle hus i ruiner. Under den nuværende hovedbygning findes dog en antagelig middelalderlig kælder.

 

I 1921 blev jorden og udbygningerne erhvervet af Ribe Amts Udstykningsforening. Tilliggendet udgjorde da 230 tønder land ager og 170 tønder land hede og klitter. Agerjorden blev udstykket til ni husmandsbrug, mens hede og klitter blev købt af staten. Til den gamle hovedbygning hører der i dag ca. 5 hektar parkanlæg.

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (2 stemmer)
Siden er blevet set 3.432 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Statsministeren får job i udlandet siger rygterne.


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her