Logo

Henneberg ladegård

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Henneberg ladegård


Gården lå på adressen Kolding Landevej 46.

I maj-juni 2007 blev gården nedrevet

 

I 1664 og frem til slutningen af 1700-tallet kaldet Hønborig Ladegård. Var oprindelig kgl. ladegård til Hønborg Slot der afløstes af Koldinghus. Den oprindelige ladegård ødelagdes under kejserkrigen. Niels Berider var fæster af gården i 1614. Herefter fulgte 1618 skovridder Jacob Johansen fra København. Han beklagede sig 1629 til kong Chr. IV over, at de kejserlige tropper havde nedbrudt og ruineret gården, som han derefter, for egen bekostning, måtte genopføre. Han fik som tak i 1641 bevilliget, at fæstet efter hans død kunne overgå til sønnen. Det skete dog ikke. I 1653 havde han endnu fæstet, men 1662 overdrog Fr. III gården til major Didrik von Uncken for lang og god tjeneste, samt tilgodehavende løn på 3.490 Rdl. Herefter brændte gården, men v. Uncken genopførte den omkr. 1680. Meget tyder på, at de bygningsrester, der blev fundet tæt ved landevejen, hvor man i mange år har pløjet rester af munkesten op, er rester efter von Unckens hus, som skovridder Johansen havde opført, muligvis af munkesten fra Høneborg slotsruin. Da han genopførte huset efter branden, kan han have valgt at flytte det til en anden placering.


Da han døde, overtog enken Marie Hein gården og giftede sig igen med oberst Christian Conrad von Ellebracht, der døde i 1731, men 1714 havde overdraget gården til sønnen generalmajor Anton Günther v. Ellebracht, der døde i 1760, men som 1719 lod den gå tilbage til kongen. Herefter blev den indlemmet i koldinghus ryttergods der nedrev bygningerne og udlagde jorden til græsning for ryttergodsets heste.
En Anton Günther v. Ellebracht blev fæstningskommandant i Fredericia 16/11 1684, det kunne være faderen til Christian Conrad.


I 1765 solgte kongen gården for 5.988 Rdl. til oberstløjtnant, generalkrigskommisær Johs. Eskild de Falsen som indtil 1758 havde ejet Søbo på Fyn. Han var gift med Sophie Amalie født de Falsen. Den var da i stærk forfald og måtte genopbygges. I 1781 udstykkedes den i 23 parceller som solgtes på auktion 1782. På en af parcellerne opførtes senere Damgård. Hovedparcellen købtes af generalkrigskommisær C. H. von Wildenrath.
Efter yderligere 4 ejere (I 1845 var ejeren Hans Peder Jensen) købtes den i 1850 af den kendte klitinspektør og landstingsmand Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson 1806-1905.


I 1869 opgav de Thygeson selv at drive Damgård og Henneberg Ladegård og forpagtede dem ud til Hans Frederik Hansen.


Forpagter Hans Frederik Hansen blev født i Rønninge på Fyn 13. sept. 1832 som søn af lærer Jens Erik Hansen og Annette født Baggesen. 14 Aar gammel kom han som landvæsenslærling på Sanderumgaard, hvor han var i 4 år. I de følgende 12 år var han forvalter paa forskellige gårde, forpagtede derefter et par gårde. 15. April 1863 giftede han sig med Jørgine Hansine Christiane Jacobsen, datter af pastor Jacobsen. I 1869 overtog han forpagtningen af Henneberg Ladegaard og Damgaard. Han gjorde Henneberg Ladegaard kendt over hele landet som avlscenter. Allerede 1869 grundlagde Hansen den korthornsstamme, der gav ham ry som en af landets største opdrættere. Hans dyr var efterspurgt blandt de landmænd der opdrættede fedekvæg både i ind- og udland. Hansen var formand for Elbo Herreds Landboforening og 1887 udnævntes han til medlem af statsdyrskuekommissionen og til formand for tyreskuekommissionen i Ribe og Ringkjøbing amter. Han udnævntes til kammerråd i 1892 og døde i 1897.


I 1905 døde Thyge G. C. Fr. de Thygeson og hans ejendomme blev overtaget af adoptivdatteren Charlotte Marie Trap de Thygeson. Hun fødtes 24. marts 1856 i København som datter af Jens Peter Trap (1810-1885) og Malvine Louise Hoskier. Faderen var etatsraad, kabinetssekretær ved hoffet, topograf, og forfatter. Charlotte havde 4 helsøskende og to halvsøskende fra faderens første ægteskab, hvor han var gift med Christiane Marie Feddersen, der var en kusine til Thyge Thygesons kone. Charlotte Trap de Thygeson døde ugift og barnløs i 1934.


Efter forpagter Hans F. Hansens død i 1897, overtog enken Jørgine, kaldet Gine, forpagtningen, og hendes sønner hjalp hende som forvaltere. Den yngste søn, Andreas Peter Viggo Hansen, kaldet Viggo, overtog forpagtningen ved moderens død 1915. Da Charlotte Trap de Thygeson døde i 1934 uden arvinger, købte forpagter Viggo Hansen Ladegården af dødsboet. Samtidig fraskiltes Damgård der blev overtaget af frk. Anna Liebe, en søster til doktor Liebe i Fredericia.I 1954 overdrog Viggo Hansen Henneberg Ladegård til sønnen Svend Hansen og dennes yngste søn Viggo Hansen overtog den i 1989 og blev den sidste ejer af gården da jord og ejendom købtes af Fredericia kommune til overtagelse pr. 1/1 2004 i forbindelse med den såkaldte masterplan der skal skaffe byen erhvervsjord. I maj-juni 2007 blev gården nedrevet.

 

Henneberg ladegård

Henneberg ladegård 1954

 

Henneberg ladegårdHenneberg ladegård 2005 

 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (7 stemmer)
Siden er blevet set 4.123 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Skal Copenhagen Pride have skattepenge?


Effektiv reklame - klik her