Logo

Aaløkkegaard

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Aaløkkegaard

 

Aaløkkegaard i udkanten af det nuværende Odense fik sit navn fra en mark ved navn Aaløkken.

Gården blev i flere århundreder ejet af Kronen, som lagde den ind under Fyns Rytterdistrikt.

Aaløkkegaards jorder er udstykket til udvidelse af Odense. Aaløkkegaards historiske hovedbygning ligger i dag i selve Odense by omgivet af moderne parcelhuse.

 

Aaløkkegaard

Åløkke Allé 35

5000 Odense C

Region Syddanmark - Fyn og øer - Odense kommune

Offentlig adgang: Ingen oplysninger

Ejer: Boligforeningen Højstrup (12 lejeboliger).

Godsets størrelse: Oprindeligt 320 ha - i dag kun lidt parkeringsplads.

Funktion: boliger

 


Aaløkkegaard 

(under renovering i 2011)


Aaløkkegaard 

(under renovering i 2011)

 

Aaløkkegaard

 

Hovedbygning

Hovedbygningen på Aaløkkegaard består af en enkelt fløj med grå murstensmure og sort tegltag. Hovedbygningen står i en enkelt etage, bortset fra midten, hvor en gennemgående frontspids står i to etager, samt det sydlige hjørne, der står som et tårn over resten af bygningen i tre etager.  


Over hvert vindue på bygningen er murstenene arrangeret i buede overstykker, mens overstykkerne kun findes over de to øverste vinduer på det sydlige tårn. Rundt om taget på hele bygningen løber der buefriser, hvor buerne sidder tættest på midter- og endestykket, der står højere end resten af bygningen. Bygningen har takkede gavle, både i den nordlige ende, på det høje midterstykke samt på alle fire sider af det sydlige tårn.

 

Da Wolrath Holm overtog Aaløkkegaard i 1764, påbegyndte han opførelsen af bygninger på gården.

Hovedbygningen blev dog først opført af Frands Joachim Leth i 1788.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi.

 

Andre bygninger

Christopher Møller opførte avlsbygningerne efter at have købt Aaløkkegaard af Wolrath Holms arvinger i 1768. Efter udstykningerne i begyndelsen af 1900-tallet blev avlsbygningerne nedrevet. 

 

Omgivelser

Bygningen ligger midt i byen,

 

Aaløkkegaard

 

Ejerhistorie

I 1280 ejede Odense by en mark ved navn Aaløkken (Lyckemark). Den kom i slutningen af 1400-tallet eller i begyndelsen af 1500-tallet til Skt. Hans Kloster i Odense. Klosteret blev grundlagt af johanittermunke i slutningen af 1200-tallet.

 

Ved Reformationen i 1536 blev klostrene i Danmark nedlagt og alle deres besiddelser lagt under Kronen, således også Skt. Hans Kloster. Jorden fortsatte i Kronens besiddelse de følgende århundreder og blev senere en del af Fyns Rytterdistrikt. Rytterdistrikterne blev oprettet som krongods, der skulle sørge for underhold til Kronens rytteri. I 1700-tallets fandtes tolv rytterdistrikter, et for hvert rytterregiment. Fra midten af 1700-tallet afvikledes rytterdistrikterne som en uhensigtsmæssig måde at skaffe Kronen indtægter på.

 

I 1764 blev Fyns Rytterdistrikt inddelt i parceller og sat på auktion. Parcellen Aaløkken bestod af en hovedgårdsjord på 65 tønder hartkorn med 230 tønder hartkorn fæstegårde under denne og blev købt af borgmesteren i Odense, Wolrath Holm. Wolrath Holm begyndte at bygge en gård, Aaløkkegaard, men døde dog året efter, hvorefter hans arvinger nogle år senere solgte gården til Christopher Møller.

 

Chrisopher Møller opførte avlsbygninger, men solgte i 1785 Aaløkkegaard videre til sin svigersøn, Frands Joachim Leth, som senere skulle få ærestitlen etatsråd af kongen. Frands Joachim Leth opførte en hovedbygning i 1788 og beholdt gården til sin død i 1836. Hans enke, Ane Marie Leth, drev derefter Aaløkkegaard, indtil hun i 1842 solgte den videre. Gården blev købt af Børge Henrik Knap, der var sognepræst. Han bortsolgte størstedelen af fæstegårdene til bøndernes selvejeog efter hans død i 1850 overtog enken, Christine Sophie Knap, gården.

 

Boet efter hende overdrog Aaløkkegaard til barnebarnet, Henrik Charles Steenbach, men dog først ti år efter hendes død. Henrik Charles Steenbach udvidede godset ved at udtørre Næsbyhoved sø og ved køb af Tarupgaard. Senere solgte han jorder til Odense Kommune til byens udvidelse.

Derved påbegyndte han udstykningen af Aaløkkegaard. Ved hans død i 1898 overtog enken, Nielsine Steenbach, både Aaløkkegaard og Tarupgaard og hun fortsatte med at udstykke og frasælge gårdens jorder.

 

Omkring år 1900 havde væksten af Odense by fået så meget fart, at man havde behov for store arealer til fortsatte udvidelser. I 1909 begyndte den fuldstændige udstykning af Aaløkkegaard, da selskabet 'A/S Aaløkkegaard' købte gården, mens et andet udstykningsselskab 'A/S Aaløkkemarken' året før havde erhvervet de resterende 90 tdr. land fra Nielsine Steenbach.

 

Udstykningerne var tilendebragt i 1915, hvorefter selve hovedbygningen blev overtaget af et nyt selskab, 'A/S Aaløkkegaards Hovedgaard', som i 1920 solgte bygningen til Metodisternes Samfund. De oprettede den selvejende institution børnehjemmet Aaløkke.

I 2013 ligger hovedbygningen fuldstændigt omsluttet af Odense by og er indrettet til 12 lejeboliger.

 

Ejerrække

(       -1280) Odense by

(       -1536) Skt. Hans Kloster

(1536-1764) Kronen

(1764-1765) Wolrath Holm

(1765-1768) Arvinger efter Wolrath Holm

(1768-1785) Christopher Møller

(1785-1836) Frands Joachim Leth

(1836-1842) Ane Marie Lange, gift Leth

(1842-1850) Børge Henrik Knap

(1850-1854) Christine Sophie Prætorius, gift Knap

(1854-1864) Boet efter Christine Sophie Prætorius

(1864-1898) Henrik Charles Steenbach

(1898-1905) Nielsine Wedel-Jarlsberg, gift Steenbach

(1905-1905) Christian Rasmussen

(1905-1905) A/S Kongehusmarken

(1905-1909) Victor Albert Goldschmidt

(1909-1915) A/S Aaløkkegaard

(1915-1920) A/S Aaløkkegaards Hovedgaard

(1920-1985) Børnehjemmet Aaløkke

(1985-20xx) Højstrup Bolig


Aaløkkegaard 

Åløkkegårds nuværende hovedbygning set fra vest


Aaløkkegaard 

Den gamle hovedbygning i 1867, set fra sydøst. Tegning af Ferdinand Richardt.

 

Åløkkegård var en hovedgård, som blev dannet i 1764. Gården lå i Fredens Sogn, Odense Herred, Odense Kommune. Den sidste hovedbygning blev opført i 1920.

 

Åløkken var en indhegnet mark ved Odense Å. Den nævnes i 1352, hvor odenseborgeren Niels Mikkelsen Marsvin sammen med sin bror solgte den til en slægtning, som også hed Niels Marsvin. Senere ejedes den af Skt. Hans Kloster i Odense. På Åløkken ligger (oplysning fra 1868) Skt. Hans Ladebygning, opført af egetømmer og dateret 1590; muligvis flyttet dertil fra Norge. Der er fundet adskillige sværd, økser og kiler på Åløkken, formodentlig fra et slag i oldtiden.

 

Efter enevældens indførelse hørte Åløkkegård under det fynske rytterdistrikts gods, som blev solgt på auktion i november 1764. Odense kommune pålagde sin borgmester Wolrath Holm at købe gården til byen; imidlertid købte han i stedet gården til sig selv. På dette tidspunkt var selve gården på 64 tønder hartkorn, hvortil kom 229 tønder hartkorn bøndergods. Prisen var 35.932 rigsdaler, hvoraf cirka halvdelen skulle blive stående i gården med fire procents afgift.

 

Holm døde i 1767, hvorefter hans bo i juni 1768 solgte gården til Christoffer Møller, forpagter på Nordborg på Als. Prisen var nu 60.000 rigsdaler. Møllers svigersøn Frans Joakim Leth overtog gården i april 1785 for samme beløb, samt mod at parret afskrev sig al yderligere arv fra Møller. Ved Leths død i 1835 overtog hans anden kone Anne Marie (født Lange) gården.

 

I oktober 1842 købte konsistorialråd Børge Henrik Knap Åløkkegård for den dengang høje pris af 192.063 rigsdaler. Efter hans død i 1850 og hans enkes i 1854 forvaltede boet gården indtil deres dattersøn H.Ch. Steenbach blev myndig i 1864. På dette tidspunkt blev gården vurderet til 203.800 rigsdaler.

 

En del af gården blev bygget af Holm i 1765. Stuehuset blev opført i 1788 af Leth, men er senere istandsat af Knap og omkring 1865 ombygget af Steenbach. Pr. 1868 var det et en-etages hus med kælder, kvistlejlighed på midten og rummelige gavlværelser. Nogle udhuse blev bygget af Knap, og Steenbach har opført to nye stalde.

 

I 1863 blev Næsbyhoved Sø tørlagt og bidrog med 66 tønder land; gården havde på dette tidspunkt 320 tønder land ager og 110 tønder land eng, indtil juni 1868 hvor Kræmmermarken på 110 tønder land blev solgt til Odense Kommune. Bøndergodset blev gradvist frasolgt fra 1845 og frem.

Åløkkegårds tidligere jorder er i dag midt i Odense; banegården er opført på jord fra gården. Byområdet har mange stednavne, som begynder med Åløkke, fx Åløkkekvarteret og Åløkkeskoven. Den nuværende hovedbygning er fra 1920 og anvendes pr. 2012 af Boligforeningen Højstrup til tolv udlejnings/familieboliger.

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (7 stemmer)
Siden er blevet set 2.334 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Når du spiser take-away, hvad er det så?


Effektiv reklame - klik her