Logo

Lindved

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Lindved

 

Lindved har tilhørt flere fynske adelsslægter. Gården var en af de første til at omlægge driften til kvæg- og mælkeproduktion efter udskiftningen af bøndergodset.

Nordvestfløjen er ældst og er opført i 1677. I dag er gården næsten blevet en del af Odense by med boligkvarterer på den ene side og marker på den anden.

 

Lindved

Lindvedvej 75

5260 Odense S

Region Syddanmark - Fyn og øer - Odense kommune

Offentlig adgang: Ingen oplysninger

Ejer: Lindvedgård ApS

Telefon: 22 88 87 77

Godsets størrelse: 238 ha

Funktion: Ingen oplysninger

Forbindelser: Bramstrup

 


 

Lindved

 

Hovedbygning

Hovedbygningen er et tofløjet anlæg, hvis ældste fløj er opført i bindingsværk i 1677. Vinkelret på denne fløj - tættest på branddammen - blev der i 1842 opført en grundmuret sidefløj. Begge fløje er i én etage og har tegltag.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

 

Lindved

 

Lindved

 

Andre bygninger

Umiddelbart nordvest for hovedbygningen lå tidligere en stor trefløjet avlsgård opført i bindingsværk. Denne brændte i 1973, og i stedet blev to parallelle længer opført i ret stor afstand fra hovedbygningen nordvest for denne.

Udmiddelbart syd for hovedbygningen lå den tidligere forpagterbolig. Denne blev i 1994 erstattet af en tofløjet bygning, der spejler hovedbygningens struktur. Denne bygning er opført i mursten.

 

 

Lindved

Nordvest for hovedbygningen ligger vandmøllen. Den nuværende vandmølle blev opført i 1847, hvor der fast var to mænd tilknyttet møllen. Møllebygningen er opført i bindingsværk og taget er halvt valmet og stråtækt. Møllen er opført på et fundament af grundmur og granit.


Det store brystfaldshjul blev i 1946 erstattet af en turbine. Møllen var oprindeligt en kornmølle, men bliver ikke brugt i dag. Den er dårligt vedligeholdt, men der er bevaret en mængde inventar fra da den stadig var aktiv: Kværne, havrevalse, to kopelevatorer, tromlesigte m.m.

Fredningsstatus 2013: Vandmøllen er fredet.

 

Omgivelser

Der er stadig et lille stykke af den gamle mølledam tilbage, men ellers er Lindved efterhånden næsten indlemmet i bymiljøet i det sydøstlige Odense. 

 

Ejerhistorie

I 1400-tallet hørte Lindved under Næsbyhoved, og den første navngivne ejer, der kan knyttes til gården, var Odenses borgmester Peder Marsvin. Da hans søn rigskansler, Jørgen Marsvin, ejede gården, opholdt Kong Hans (1455-1513) sig efter sigende ofte på Lindved, hvor også kongens retterting blev afholdt.

 

Jørgen Marsvin barnebarn, Karen Marsvin, bragte i kraft af sit ægteskab med Erik Bille Lindved til denne slægt. Efter hendes død giftede Bille sig med Gedske Brockenhuus, der var et godt parti. Hun var søster til Frands Brockenhuus, der ejede Egeskov, og ægteskabet sikrede Bille de bedst mulige forbindelser til den fynske adel, og gjorde det muligt for ham at udvide Lindveds jordtilliggende.

Erik Billes to sønner, Knud og Ove Bille, arvede sammen Lindved. Det var dog kun Ove Bille, der boede på gården. Han giftede sig med Elsebe Skram i 1587, hvis svoger ejede Egeskov. Sammen fik parret otte børn, hvilket muligvis var en medvirkende årsag til, at Billes økonomi var skrøbelig. Da han døde i 1618, var han stærkt forgældet. Hans søn, Peter Bille, havde ikke råd til at købe hverken søstrenes eller kreditorernes andele af gården, der i 1618 blev overtaget af hans svoger Jørgen Hartvigsen.

 

Jordtilliggendet var på dette tidspunkt ganske beskedent, og de skiftende ejere havde vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen. I 1692 blev Lindved købt af Frederik Gersdorff, der også ejede Bramstrup. De to herregårdes drift og økonomi blev de næste hundrede år så tæt knyttet til hinanden, at ikke engang kirkebøgerne sondrede mellem dem, når fæstebøndernes tilhørssted skulle beskrives. Til gengæld står det klart, at bønderne i kraft af godsernes omfattende hoveri var pålagt en stor arbejdsbyrde.

 

I 1798 købte landsdommeren Johan Jacob Mylius Lindved, hvorefter han gik i gang med at frasælge fæstegodset. Ved hans død i 1803 var blot selve hovedgårdsjorden og tre huse tilbage. Fæstebønderne var blevet selvejere, og gården havde fået et mere stabilt økonomisk grundlag. Trods landbrugskrisen i århundredets begyndelse var økonomien således så god, at ejerfamilien Berg, der havde købt Lindved i 1803, sad på gården i hundrede år.

 

Under denne slægt voksede gårdens besætning støt, og Landhusholdningsselskabet fremhævede omkring 1850 Lindved som et sted, hvor unge mennesker kunne få en god uddannelse. Selve driftsformen var også blevet meget mere kompliceret: I løbet af en menneskealder havde Lindved undergået en forvandling fra at være en lille herregård, drevet af fæstebønder, til at være en stor moderne bedrift, hvor man havde omlagt driften til kvæg- og mælkeproduktion, nogle årtier før det blev almindeligt landet over.

Gården har i 1900-tallet haft en række skiftende ejere, og var i 2013 ejet af Lindvedgaard aps. 

 

Ejerrække

(1470-1477) Peder Marsvin

(1477-1524) Jørgen Pedersen Marsvin

(1524-1528) Anne Andersdatter Passow gift Marsvin

(1528-1534) Peder Jørgensen Marsvin

(1534-1544) Karen Pedersdatter Marsvin gift Bille

(1544-1573) Erik Bille

(1573-1618) Knud Eriksen Bille / Ove Eriksen Bille

(1618-1618) Peter Ovesen Bille

(1618-1644) Jørgen Hartvigsen

(1644-1673) Dorthe Skinkel

(1673-1674) Boet efter Dorthe Skinkel

(1674-1678) Anne Vind gift von der Kuhla

(1678-1692) Jochum von der Schiøtz

(1692-1722) Frederik von Gersdorff

(1722-1722) Kronen

(1722-1722) Henrik von Scholten

(1722-1756) Johan Frederik Brockenhuus

(1756-1762) Caspar Christopher Brockenhuus

(1762-1770) Vibeke Margrethe Juel gift (1) Brockenhuus (2) Ahlefeldt

(1770-1798) Hans Adolph Ahlefeldt

(1798-1798) Søren Hillerup

(1798-1803) Johan Jacob Mylius

(1803-1819) Christian Hansen Berg

(1819-1858) Jens Christiansen Berg

(1858-1869) Christian Otto Berg

(1869-1889) Henrik Christian Otto Jensen Berg

(1889-1896) Henrik Christian Otto Jensen Bergs dødsbo

(1896-1902) Enke Fru Vilhelmine Berg

(1902-1905) O. Sørensen

(1905-1908) J. Thordahl

(1908-1912) proprietær Steenbeck

(1912-1918) F. Tutien

(1918-1919) Folmer Hansen

(1919-1953) H.J. Andersen

(1953-1955) Paula Christiansen Enken efter H.J. Andersen

(1955-1963) D. Andersen gift Christiansen

(1963-1973) Svend Andersen / John Sørensen

(1973-1993) Forskellige Ejere, bl.a. Den Schimmelmannske Fond

(1993-2000) Innovision A/S

(2000-20xx) Lindvedgård ApS

 

Lindved

Bruntonet, opklæbet fotografi af Lindved Mølle, omkring 1900. Foran bygningen holder en hestevogn læsset med fulde sække, og en del personer står udenom: Ægteparret foran hestene er møller Peter Petersen og hans hustru Anna. Med sav, Kresten Petersen, bro. Fotograf: Ikke angivet

 


 

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (5 stemmer)
Siden er blevet set 3.768 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.

Afstemning
Danmarks søer og åer er forurenede, gør Magnus Heunicke nok?


Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her